Az informatika és idegen nyelvek írásbeli érettségi vizsgái

A mai napon (2017. október 25.) 8.00 órától informatikából, míg 14:00 órától különböző idegen nyelvekből tesznek írásbeli érettségi vizsgát a vizsgázók.

Délelőtt
Informatikából középszinten 83 helyszínen 229 vizsgázó, emelt szinten 19 helyszínen 154 vizsgázó tesz gyakorlati érettségi vizsgát (emelt szinten 6 vizsgázó angol nyelven tesz érettségi vizsgát).

A középszintű informatika gyakorlati vizsga 180 perces, az elérhető maximális pontszám 120 pont. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják meg az egyes feladatok között, és a megoldások sorrendjét is maguk határozhatják meg. A gyakorlati vizsgát számítógépteremben kell lebonyolítani.
A feladatsorok tematikája a következő: szövegszerkesztés; prezentáció, grafika, weblapkészítés; táblázatkezelés; adatbázis-kezelés.
Vizsgázónként szükséges segédeszközök: számítógép a megfelelő szoftverekkel (a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja), vonalzó (a vizsgázónak kell hoznia).
A fővárosi és megyei kormányhivatal által szervezett vizsgák esetén a vizsgázó az adott vizsgaidőszakra érvényes, az Oktatási Hivatal által központilag kiadott szoftverlistáról választhat. A középiskola által szervezett vizsga esetén a vizsgázó az iskola által kihirdetett szoftverek közül választhat.

Az emelt szintű informatika gyakorlati vizsga 240 perces, az elérhető maximális pontszám 120 pont. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják meg az egyes feladatok között, és a megoldások sorrendjét is maguk határozhatják meg. A gyakorlati vizsgát számítógépteremben kell lebonyolítani.
A feladatsorok tematikája: szövegszerkesztés, prezentáció, grafika, weblapkészítés; táblázatkezelés; adatbázis-kezelés; algoritmizálás, adatmodellezés.
Vizsgázónként szükséges segédeszközök: számítógép a megfelelő szoftverekkel (a vizsgaszervező intézmény biztosítja), vonalzó (a vizsgázónak kell hoznia).
A vizsgázók a vizsgát megelőző tanévben az Oktatási Hivatal által központilag kihirdetett szoftverek használatával vizsgázhatnak.

Délután
Középszinten 1 idegen nyelvből 1 helyszínen 2 vizsgázó, emelt szinten 6 idegen nyelvből 11 helyszínen 72 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.

Középszint:

Vizsgatárgy Érettségiztető intézmények/
vizsgahelyszínek száma
Érettségizők száma
horvát nyelv 1 2

Emelt szint:

Vizsgatárgy Érettségiztető intézmények/
vizsgahelyszínek száma
Érettségizők száma
finn nyelv 1 1
japán nyelv 1 3
lovári nyelv 3 61
orosz nyelv 3 4
román nyelv 2 2
szerb nyelv 1 1

Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsga szerkezete minden idegen nyelv esetében azonos.

Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc. Az első feladatlap az „Olvasott szöveg értése", amely 60 perc időtartamú, a második a „Nyelvhelyesség" feladatsor, amelynek megoldására 30 perc áll rendelkezésre. Az ezt követő 15 perces szünet után a 30 perces „Hallott szöveg értése" feladatlap megoldása következik, végül az „Íráskészség" 60 perc időtartamú feladatsora.
Az emelt szintű írásbeli vizsga teljes időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt feladatlapok szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam sorrendben 70, 50, 30, 90 perc.

Az „Íráskészség" feladatsor esetében a feladatok megoldásához nyomtatott szótár használható (a többi feladatsornál semmilyen segédeszköz nem használható).

Az érettségi dolgozatok javítása és értékelése központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján történik.

Nyomtatás