Az emelt informatika, a latin és a héber nyelv írásbeli érettségi vizsgái

A mai napon (2017. május 15.) 8:00 órától az emelt szintű informatika gyakorlati, míg 14:00 órától a latin és a héber nyelv írásbeli érettségi vizsgákra kerül sor.
A középszintű informatika gyakorlati vizsga nem a mai napon van!

Délelőtt
Informatika vizsgatárgyból emelt szinten 55 helyszínen 1.895 vizsgázó tesz gyakorlati érettségi vizsgát. (Informatika vizsgatárgyból emelt szinten 16 vizsgázó angol és 1 vizsgázó német nyelven tesz érettségi vizsgát.)

Az emelt szintű informatika gyakorlati vizsga 240 perces, az elérhető maximális pontszám 120 pont. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják meg az egyes feladatok között, és a megoldások sorrendjét is maguk határozhatják meg. A gyakorlati vizsgát számítógépteremben kell lebonyolítani.
A feladatsorok tematikája: szövegszerkesztés, prezentáció, grafika, weblapkészítés; táblázatkezelés; adatbázis-kezelés; algoritmizálás, adatmodellezés.
Vizsgázónként szükséges segédeszközök: számítógép a megfelelő szoftverekkel (a vizsgaszervező intézmény biztosítja), vonalzó (a vizsgázónak kell hoznia).
A vizsgázók a vizsgát megelőző tanévben az Oktatási Hivatal által központilag kihirdetett szoftverek használatával vizsgázhatnak.

Délután
Latin nyelvből középszinten 43 helyszínen 196, emelt szinten 6 helyszínen 41 vizsgázó tesz írásbeli érettségi vizsgát.

A latin nyelv írásbeli érettségi vizsga mindkét szinten 180 perces. A vizsgázóknak egy fordítási feladatot (135 perc), majd egy leíró nyelvtani és lexikai-szóképzési feladatsort (45 perc) kell megoldaniuk, amely 6 leíró-nyelvtani és 2 lexikai-szóképzési feladatból áll. Az elérhető maximális pontszám 75 pont (40 + 35 pont).
A fordítási feladathoz segédeszközként nyomtatott latin-magyar szótár használható. A II. feladatsorhoz nem használható segédeszköz.

Héber nyelvből középszinten 2 helyszínen 9 vizsgázó, emelt szinten 1 helyszínen 5 vizsgázó érettségizik.

Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsga szerkezete minden idegen nyelv esetében azonos.

Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc. Az első feladatlap az „Olvasott szöveg értése", amely 60 perc időtartamú, a második a „Nyelvhelyesség" feladatsor, amelynek megoldására 30 perc áll rendelkezésre. Az ezt követő 15 perces szünet után a 30 perces „Hallott szöveg értése" feladatlap megoldása következik, végül az „Íráskészség" 60 perc időtartamú feladatsora.
Az emelt szintű írásbeli vizsga teljes időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt feladatlapok szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam sorrendben 70, 50, 30, 90 perc.

Az íráskészség feladatsora esetében a feladatok megoldásához nyomtatott szótár használható (a többi feladatsornál semmilyen segédeszköz nem használható).

Az érettségi dolgozatok javítása és értékelés központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján történik.

Nyomtatás

CÍMKÉK

érettségi