Középpontban a digitális oktatási megoldások elterjesztése a köznevelésben – indul a több országon átívelő Erasmus+ projekt

Digitálistudás-bővítés, módszertani megújulás, regionális tapasztalat- és tudásmegosztás: többek között ezen és ezért dolgoznak az anyaországi és külhoni – szlovákiai, romániai, szerbiai, horvátországi, ukrajnai és szlovéniai – magyar oktatás meghatározó szervezetei a korszerűbb és hatékonyabb oktató-nevelő munka érdekében.

2024. április 1-jén indul a „Köznevelési együttműködés a digitális módszerek és eszközök használatának támogatására Magyarországon és a szomszédos országokban" című projekt megvalósítása, európai uniós támogatással, az Erasmus+ programban. Egyszerre hét országban látnak munkához pedagógusok, intézményvezetők, oktatási-köznevelési szakemberek, oktatásszervezők: Magyarországon, Szlovákiában, Romániában, Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában és Ukrajnában. A cél, hogy olyan digitális megoldásokat fejlesszenek és osszanak meg egymással, amelyek hozzájárulnak a korszerűbb és hatékonyabb oktató-nevelő munkához a köznevelési intézményekben. A projekt előzetes igényfelmérést követően tréningekkel, műhelyfoglalkozásokkal biztosítja a tudásbővítést, a pedagógusok digitális kompetenciáinak gyarapítását. Fontos vállalás a már alkalmazott jó gyakorlatok, továbbá a projektben kifejlesztett megoldások, tartalmak terjesztése: a szakmai eredménykommunikáció meghatározó felülete a nagy ismertségű és látogatottságú Nemzeti Köznevelési Portál (nkp.hu) lesz. Tanulmányutak biztosítják a közvetlen tapasztalatcserét, annak érdekében, hogy a közreműködők részletes betekintést nyerjenek a helyi oktatásszervezési eljárásokba, a digitális eszközök, módszerek, tartalmak és rendszerek helyi tárába, alkalmazási területeibe, gyakorlataiba.
A „Köznevelési együttműködés a digitális módszerek és eszközök használatának támogatására Magyarországon és a szomszédos országokban" elnevezésű projekt 2024. április 1. és 2027. március 31. között valósul meg az Oktatási Hivatal koordinálásával, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete, valamint a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete partnerségével. A program társult partnerei a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, továbbá a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete. A támogatási összeg 400 000 euró.

Nyomtatás