Magyarországon ülésezik az IEA

Október 10-13. között Budapesten tartja éves rendes közgyűlését a tanulmányi mérés-értékeléssel és kutatással foglalkozó nemzetközi tudományos társaság, az International Association of the Evaluation of Educational Achievement (IEA). Az IEA és az Oktatási Hivatal – a társaság magyar tagszervezete – közös rendezvényén több mint 40 országból csaknem 100, az IEA-vizsgálatok megszervezésén közvetlenül dolgozó szakember vesz részt. Az eseményt dr. Palkovics László, az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős államtitkára nyitja meg.

A társaság közgyűlésén a tagállamok küldöttei, a szervezet nemzetközi irányító testülete, kutatási programjainak koordinátorai, valamint az IEA programjaiban közvetlenül részt vevő kutatóintézetek és egyetemek képviselői áttekintik a szervezet éves működését és fejlesztési lehetőségeit. Az ülésen az UNESCO és az Európai Unió oktatási szakértői is jelen lesznek.

Az 1958-ban alakult nemzetközi tudományos szervezet feladata a világ különböző országaiban tanuló diákok tanulmányi teljesítményének elemzése, az oktatás mögötti háttérváltozók, összefüggések vizsgálata, az oktatásfejlesztési irányokat kijelölő nemzetközi kutatások és mérési programok szervezése, az egyes tagállamok oktatásirányításának támogatása. Létrehozása óta a társaság több mint 30 összehasonlító mérést végzett. Ezek között vannak állandó, ismétlődő mérések is. Az IEA számos tagállamban vizsgálja többek között a diákok matematikai és természettudományos (TIMMS – Trends in International Mathematics and Science Study), szövegértési (PIRLS – Progress in International Reading Literacy Study), valamint állampolgári ismereteit (ICCS - International Civic and Citizenship Study), továbbá mér IKT-ismereteket, kutatja a kisgyermekkori nevelést és a tanárképzést is.

Magyarország – a kelet-európai térségből elsőként – 1968-ban lett a társaság tagja. A csatlakozás és a szervezetben végzett munka legnagyobb eredménye a hazai tanulmányi mérések rendszerének megalapozása, a méréselméleti tudás kiszélesítése. A tapasztalatok hatással vannak a magyar köznevelésben megvalósított országos tanulmányi teljesítménymérésekre is, amelyeket az Oktatási Hivatal szervez.

Hazánk jelenleg az IEA TIMSS és PIRLS méréseiben vesz részt. A TIMSS legutóbbi, 2015-ös adatfelvételének eredményeiről 2016 végén számolt be az Oktatási Hivatal. A 2016-ban megrendezett PIRLS mérés eredményeit idén december 5-én hozza nyilvánosságra az IEA. A magyar eredményekről az Oktatási Hivatal országos jelentést készít, amelyet a nemzetközi sajtótájékoztatóval párhuzamosan mutat be.

Nyomtatás