A különböző idegen nyelvek, valamint a gazdasági ismeretek, a katonai alapismeretek, a természettudomány és a pszichológia írásbeli érettségi vizsgái

Ma (2019. május 23.) 8.00 órától rendezik a különböző idegen nyelvek, 14.00 órától pedig a gazdasági ismeretek, a katonai alapismeretek, a természettudomány és a pszichológia írásbeli érettségi vizsgáit. (Gazdasági ismeretekből csak emelt szintű írásbeli, természettudományból és pszichológiából csak középszintű érettségi vizsgát lehet tenni.)

Középszinten 15 idegen nyelvből 72 helyszínen 264, emelt szinten 15 idegen nyelvből 41 helyszínen 315 vizsgázó érettségizik.

Középszint:

Vizsgatárgy Vizsgahelyszínek száma Érettségizők száma
beás nyelv 3 28
finn nyelv 1 3
holland nyelv 1 2
horvát nyelv 5 10
japán nyelv 6 14
kínai nyelv 4 27
lengyel nyelv 2 2
lovári nyelv 3 60
orosz nyelv 35 92
portugál nyelv 2 10
román nyelv 2 4
szerb nyelv 2 4
szlovák nyelv 2 3
szlovén nyelv 1 2
újgörög nyelv 3 3

Emelt szint:

Vizsgatárgy Vizsgahelyszínek száma Érettségizők száma
beás nyelv 1 2
bolgár nyelv 2 6
holland nyelv 3 3
horvát nyelv 1 1
japán nyelv 4 26
kínai nyelv 2 7
lengyel nyelv 1 6
lovári nyelv 6 137
orosz nyelv 11 88
portugál nyelv 1 19
román nyelv 4 7
szerb nyelv 2 7
szlovák nyelv 1 1
szlovén nyelv 1 1
újgörög nyelv 1 4

Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden idegen nyelv esetében azonos.
Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc. Az első feladatlap (olvasott szöveg értése) kitöltésére 60, a másodikéra (nyelvhelyesség) 30 perc áll rendelkezésre. 15 perces szünet után hallott szöveg értésére vonatkozó feladatok megoldása következik 30 percben, majd 60 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra.
Az emelt szintű írásbeli vizsga teljes időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt feladatlapok szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam 70, 50, 30 és 90 perc.
Az íráskészséget vizsgáló feladatsor megoldásához nyomtatott szótár használható, amelyről a vizsgázónak kell gondoskodnia (a többi feladatsornál semmilyen segédeszköz nem használható).

Gazdasági ismeretek vizsgatárgyból emelt szinten 10 helyszínen 31 vizsgázó érettségizik.
A gazdasági ismeretek vizsgatárgy emelt szintű írásbeli feladatlapjának megoldására 180 percük van a vizsgázóknak, a feladatok – amelyek lehetnek feleletválasztós, rövid választ vagy számítást, ábrázolást igénylő feladatok – a makroökonómia, a mikroökonómia és a nemzetközi gazdaság témaköreire vonatkoznak.

Katonai alapismeretekből középszinten 35 helyszínen 182, emelt szinten 9 helyszínen 21 vizsgázó érettségizik.
A katonai alapismeretek vizsgatárgy középszintű írásbeli vizsgája 120 percig tart. Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy 25-30 feladatot tartalmazó feladatsort kell megoldaniuk.
A feladatlap megoldásához segédeszköz nem használható.
Az emelt szintű írásbeli vizsga 240 percig tart. Két feladatsorból áll: az I. feladatalapon 80 perc alatt 20-25 egyszerű, rövid választ igénylő feladatot, a II. feladatlapon pedig két hosszú, két rövid, kifejtendő szöveges és két tájékozódással kapcsolatos feladatot kell megoldani. Az I. feladatsor megoldásakor segédeszköz nem használható. A II. feladatlapnál a vizsgázók vonalzót, körzőt, középiskolai történelmi és középiskolai földrajzi atlaszt használhatnak, amelyekről a vizsgázóknak kell gondoskodniuk.
A feladatsor megoldásával mindkét szinten 100 pont érhető el.

Természettudományból középszinten 1 helyszínen 1 vizsgázó érettségizik.
A természettudomány középszintű írásbeli érettségi vizsgán függvénytáblázat, középiskolai földrajzi atlasz és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép segítségével 120 perc alatt a biológia, a fizika, a kémia és a természetföldrajz tantárgyak – közel azonos arányban megjelenő – ismeretköréből kell feladatokat megoldaniuk a vizsgázóknak.

Pszichológiából középszinten 5 helyszínen 12 vizsgázó érettségizik.
A pszichológia középszintű írásbeli érettségi feladatai között szerepel pszichológiai fogalmak meghatározása, kísérlet leírása és tanulságainak összefoglalása, továbbá két rövid és két hosszú esszéfeladat, amelyekből egyet-egyet kell kifejteniük a vizsgázóknak 180 perc alatt. A feladatok megoldásához segédeszköz nem használható.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján javítják és értékelik.

Nyomtatás

CÍMKÉK

érettségi