Az idegen nyelvi mérés eredményei

A 2014/2015-ös tanévben az Oktatási Hivatal először szervezett országos idegen nyelvi mérést az angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanuló 6. és 8. évfolyamos tanulók körében. A mérés országos eredményeinek összefoglalását most tesszük közzé.

Érintett telephelyek és tanulók

A 2014/2015-ös tanévben az Oktatási Hivatal angol és német nyelvből idegen nyelvi mérést szervezett az adott nyelvet első idegen nyelvként tanuló 6. és 8. évfolyamos tanulók számára. A mérés 2787 telephely összesen 173 001 tanulóját érintette az alábbi megoszlásban:

 

Évfolyam Angol nyelvi mérés Német nyelvi mérés
6. évfolyam (A1-es szint) 63.789 24.544
8. évfolyam (A2-es szint) 61.826 22.842

 

A mérésben részt vevő telephelyek közel felét az angol és a német nyelvi mérés egyaránt érintette. A telephelyek felmért nyelvek szerinti megoszlása az alábbi ábrán látható.

 

A mérések követelményei és eredményei

A mérés legfőbb célja az volt, hogy az iskolák számára visszajelzést adjon arról, hogy tanulóik nyelvtudása mennyire felel meg a Nemzeti alaptanterv (NAT) által az adott évfolyam végére célként kitűzött nyelvtudási szintnek. Ennek megfelelően a 6. évfolyamos tanulóknak a Közös európai referenciakeret (KER) szerinti A1, a 8. évfolyamosoknak a KER szerinti A2 szinten kellett Hallott szöveg értése és Olvasott szöveg értése feladatokat megoldaniuk. Mindkét évfolyamon a 60%-os eredmény jelentette az adott nyelvi szint teljesítését.

A mérések feladatlapjait az Oktatási Hivatal által megbízott munkacsoportok dolgozták ki, majd azokat a hivatal a megfelelő számban sokszorosíttatta, és eljuttatta az iskolákba. A teszteket az iskolák a központilag kiadott javítási-értékelési útmutatók alapján, a hivatal által biztosított elektronikus rendszer segítségével értékelték. Az iskolák – a mérés céljának megfelelően – az elektronikus rendszerben a mérés után közvetlenül megismerhették saját eredményeiket.

A megfelelt minősítést szerző tanulók százalékos aránya évfolyamonként és nyelvenként az alábbiak szerint alakult:

 

Az adatok azt mutatják, hogy a 6. osztályosok, akik már a 2013-ban bevezetett, új NAT szerint készültek, a célként kitűzött nyelvi tudásszintet magas százalékban elérték. A nyolcadikos tanulók még nem az új NAT szerint tanultak, ám az elért eredmények ott is bíztatóak. A két adat azért nem hasonlítható közvetlenül össze, mert – ahogyan azt írtuk – a két évfolyam különböző tantervi előírások szerint tanul. A mérés országos eredményeiről részletes tájékoztatást az alábbi linken találhatnak:

A 2014/2015-ös tanév idegen nyelvi mérésének összesített eredményei »

Az idegen nyelvi mérést a hivatal az idei és a további tanévek során is meg fogja szervezni, így a 6. és 8. évfolyamosok első idegen nyelvi teljesítménye a mérések eredményei alapján rendszeresen követhető lesz.

Oktatási Hivatal

Nyomtatás