Uniós projekt a határokon átívelő oktatási hálózatokért

2019. június 21–23-ig Egerben rendezik meg a „Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival" (EFOP-3.10.1-17) projekt nyitókonferenciáját. A programot az Európai Unió 2,995 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatásával az Oktatási Hivatal által vezetett konzorcium valósítja meg, amelynek tagja a Debreceni Egyetem és a Szent István Egyetem is.

A projekt legfontosabb célja, hogy határokon átívelő oktatásszakmai hálózatok létrejöttét segítse elő a Kárpát-medencében, továbbá a hazai és határon túli jó gyakorlatok megosztásával és tematikus együttműködésekkel, programokkal hozzájáruljon a térség fejlesztéséhez, valamint a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez. Kiemelt feladata a projektbe bevont tanulók és hallgatók kompetenciáinak fejlesztése, lehetőségeinek bővítése, valamint a mobilitás támogatása.

További cél a munkaerőpiaci kapcsolatok erősítése gyakorlati tudást biztosító kurzusok szervezésével, a részt vevő egyetemek nemzetközi beágyazottságának növelésével és karrierszolgáltatási, illetve pályaorientációs témájú jó gyakorlatok bemutatásával, támogatásával. A megvalósítás érdekében a projekt résztvevői szoros kapcsolatot építenek ki a szomszédos államok magyar pedagógusszervezeteivel, felsőoktatási intézményeivel.

Az EFOP-3.10.1-17 azonosítószámú projekt 2020. november 30-ig valósul meg.

Nyomtatás