A francia nyelv és a filozófia vizsgatárgyak írásbeli érettségi vizsgái

A mai napon (2018. május 23.) 8:00 órától a francia nyelv írásbeli érettségi vizsgára, 14:00 órától a középszintű filozófia vizsgatárgy írásbeli vizsgáira kerül sor.
(Filozófia vizsgatárgyból csak középszinten lehet érettségi vizsgát tenni.)

Délelőtt

Francia nyelvből középszinten 172 helyszínen 623 vizsgázó, emelt szinten 22 helyszínen 390 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.

Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsga szerkezete minden idegen nyelv esetében azonos.
Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc. Az első feladatlap az „Olvasott szöveg értése”, amely 60 perc időtartamú, a második a „Nyelvhelyesség” feladatsor, amelynek megoldására 30 perc áll rendelkezésre. Az ezt követő 15 perces szünet után a 30 perces „Hallott szöveg értése” feladatlap megoldása következik, végül az „Íráskészség” 60 perc időtartamú feladatsora.

Az emelt szintű írásbeli vizsga teljes időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt feladatlapok szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam sorrendben 70, 50, 30, 90 perc.

Az Íráskészség feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár (a többi feladatsornál semmilyen segédeszköz nem használható).

Délután

Filozófia vizsgatárgyból középszinten 33 helyszínen 155 vizsgázó tesz írásbeli érettségi vizsgát.

A filozófia vizsgatárgy középszintű írásbeli vizsgája 180 perces, az elérhető maximális pontszám 100 pont. Az írásbeli vizsga két részből áll: A) Filozófiatörténeti ismeretekre vonatkozó kérdéssorból (30 pont); B) Szövegértelmezés, reflektálás feladatsorból (70 pont). A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg a feladatok között. A vizsgázó a feladatok megoldásának sorrendjét is meghatározhatja.
Az írásbeli vizsgán nem használható segédeszköz.

Az érettségi dolgozatok javítása és értékelése központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján történik.

Nyomtatás

CÍMKÉK

érettségi