A fizika és a vizuális kultúra vizsgatárgyak írásbeli érettségi vizsgái

A mai napon (2018. május 22.) 8:00 órától a fizika, 14:00 órától a vizuális kultúra írásbeli érettségi vizsgákra kerül sor. (Vizuális kultúra vizsgatárgyból csak középszinten lehet érettségi vizsgát tenni.)

Délelőtt

Fizikából középszinten 468 helyszínen 2.065 vizsgázó kezdi meg az írásbeli érettségi vizsgát.
Magyar nyelven 458 helyszínen 2.031, míg 10 helyszínen 34 vizsgázó 3 különböző idegen nyelven (angol, német, spanyol) tesz érettségi vizsgát.
Emelt szinten 44 helyszínen 1.193 vizsgázó tesz írásbeli érettségi vizsgát, ebből 3 tanuló angol nyelven és 6 tanuló német nyelven vizsgázik.

A fizika írásbeli középszinten 120 percig tart. Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk. A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az I. és a II. rész, illetve az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja. A feladatlap egy 20 kérdésből álló feleletválasztós kérdéssort és négy összetett (nyílt végű) feladatot tartalmaz. A számításos feladat és a forráselemzést tartalmazó feladat kötelező, a jelenségértelmezés és a méréselemzés feladatok közül a vizsgázó választhat. Az elérhető maximális pontszám 90 pont.
Vizsgázónként szükséges segédeszköz a függvénytáblázat és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép.

Az emelt szintű fizika írásbeli 240 perces, és három részből áll: az I. részben 15 feleletválasztásos kérdés, a II. részben egy téma kifejtése a feladat (itt 3 téma közül egyet kell kiválasztani, és kifejteni összefüggő ismertetés formájában a megadott szempontok alapján), míg a III. részben 4 összetett különböző nehézségű, számítást igénylő feladatot kell megoldani. A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az I., II. és III. rész, illetve az egyes feladatok között, és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.
Vizsgázónként szükséges segédeszköz a függvénytáblázat és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép.

Délután

Vizuális kultúra vizsgatárgyból középszinten 282 helyszínen 999 vizsgázó (közülük 3 vizsgázó szerb nyelven) tesz érettségi vizsgát.
A vizuális kultúra középszintű írásbeli 180 perces. Az írásbeli vizsgarészben a feladat egy képmelléklettel illusztrált művészettörténeti, műelemző jellegű, legalább hat feladatból álló feladatsor megoldása. Az írásbeli feladatsor 40-50%-a feleletalkotó típusú, amelyből legalább egy elemző vagy összehasonlító jellegű esszéfeladat. Az elérhető maximális pontszám 75 pont.

Az érettségi dolgozatok javítása és értékelés központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján történik.

Nyomtatás

CÍMKÉK

érettségi