Eredményesen zárul az Oktatási Hivatal felsőoktatási szolgáltatásokat fejlesztő projektje

2020. január 31-én zárul az Oktatási Hivatal „Rendszerszintű fejlesztések és hozzáférés bővítését szolgáló ágazati programok a felsőoktatásban" (EFOP-3.4.5-VEKOP-17-2017-00001) elnevezésű kiemelt projektje. Az Európai Unió 1,792 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatásából megvalósult program átfogó célja olyan rendszerek kialakítása, amelyek segítik a diákok felsőoktatásba való belépését és bennmaradását. Ennek érdekében a projektben számos felsőoktatási ágazati fejlesztés valósult meg: online interaktív felületen elérhetők a Diplomás Pályakövetési Rendszer legfontosabb adatai; megújult a Digitális Tankönyvtár; vizsgálatokat, felméréseket végeztek a felsőoktatási kompetenciamérés előkészítésére; és gördülékenyebbé, gyorsabbá vált a Felsőoktatás Információs Rendszer működése.

A projekt kiemelkedő eredménye a Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) moduljainak fejlesztése és a rendszer adatait interaktívan bemutató diplomantul.hu honlap létrehozása. A DPR a felsőoktatásban tanuló és végzett hallgatók munkaerőpiaci életútjának elemzésével egyedülálló tudásbázis és módszertan alapján támogatja a köznevelés és a felsőoktatás közötti könnyebb átmenetet, a pályaválasztást, valamint a pályaorientációt. A diplomantul.hu felületen böngészők az adatokban önállóan, egyéni igényeik szerint kereshetnek. A fejlesztések is hozzájárultak ahhoz, hogy a DPR-t 2019 szeptemberében Érték és Minőség Nagydíjjal és Digitalizációért Nívódíjjal ismerték el.

A projektben külsőleg és tartalmilag is megújult a felsőoktatási hallgatók és oktatók tanulását, tudományos munkáját támogató Digitális Tankönyvtár. A hiánypótló és színvonalas szakkönyvek közzétételével közel ezer kötettel bővült az online tudástár állománya, könnyebben kezelhetővé vált a keresőfelülete, és felhasználóbarát lett a teljes portál. A tankonyvtar.hu modernizált weboldala mobiltelefonra optimalizáltan is elérhető, továbbá gyors és egyszerű letöltést tesz lehetővé.

További fejlesztések eredményeként a projektben vizsgálatokat, felméréseket végeztek a felsőoktatási kompetenciamérés bevezetésének előkészítésére. A mérések adatai többek között a hallgatói lemorzsolódás megelőzését támogató stratégiák kidolgozását segítik.

A Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) a fejlesztések eredményeként magasabb szintű adatminőséget nyújt – támogatva az adatok gyorsabb elérését lemorzsolódási, pályakövetési és más típusú vizsgálatokhoz, elemzésekhez, valamint adatszolgáltatásokhoz. A projektben olyan lemorzsolódást és a felsőoktatás idegen nyelvi követelményeinek teljesítését vizsgáló elemzések is készültek, amelyek a felsőoktatási intézmények működésének tervezéséhez és oktatáspolitikai döntésekhez is támogatást nyújtanak.

A „Rendszerszintű fejlesztések és hozzáférés bővítését szolgáló ágazati programok a felsőoktatásban" című projekt 2017.06.01. és 2020.01.31. között valósult meg.

Nyomtatás