A hallgatók tanulási sikerességét támogatja az Oktatási Hivatal új projektje

A felsőoktatási hallgatók tanulási sikerességét támogatja az Oktatási Hivatal (OH) kiemelt programja, amely az Európai Unió 1,931 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatásából valósul meg. Az EFOP-3.4.5-VEKOP-17-2017-00001 – Rendszerszintű fejlesztések és hozzáférés bővítését szolgáló ágazati programok a felsőoktatásban című projekt célja olyan rendszerek kialakítása, amelyek segítik a diákok felsőoktatásba való belépését és bennmaradását.

A projekt az átfogó fejlesztés érdekében a felsőoktatás több szegmensére is kiterjed. A program során bevezetik az országos felsőoktatási kompetenciamérést és ágazati rendszert alakítanak ki a tanulók szociális helyzetének nyomon követésére, továbbá funkcionális és tartalmi elemekkel bővül a Digitális Tankönyvtár is. Megújul a Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR), továbbá lehetővé válik a felsőoktatásba való bejutás, illetve lemorzsolódás, valamint a továbbtanulás jellemzőinek és a munkaerőpiaci elhelyezkedésnek életutakat kirajzoló elemzése is.

Az OH a kutatások előkészítéseként a Felsőoktatási Információs Rendszert megújítva adatbázisokat fejleszt. A projektben feldolgozott adatok és elemzések széles köre lehetővé teszi, hogy a felsőoktatási intézmények megfelelő támogatást biztosíthassanak a hallgatóknak képzésük eredményes elvégzésére.

Az OH 2017. június 1. és 2019. szeptember 30. között valósítja meg a projektet, nyitórendezvényét 2018. január 18-án tartják, a 18. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon.

Nyomtatás