Átfogó fejlesztési program indult a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésére

 

Az Oktatási Hivatal (OH) kiemelt projektje, A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása (EFOP-3.1.5-16-2016-00001) hozzájárul az oktatási egyenlőtlenségek mérsékléséhez, és segíti a leghátrányosabb helyzetű tanulókat a munkaerőpiacon nélkülözhetetlen tudás és végzettség megszerzésében is. A program az Európai Unió 12,900 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatásából valósul meg – hangzott el 2017. október 17-én a projekt nyitókonferenciáján, Budapesten.

Az OH által megvalósítandó program fő célja a korai iskolaelhagyás megelőzése. Ennek érdekében 2017. január 2. és 2020. szeptember 30. között 150 óvoda és 300 tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett alap- és középfokú iskola komplex intézményfejlesztését végzik el a projektbe bevont szakemberek. A projektben részt vevő intézmények saját problémáikhoz igazított fejlesztési és intézkedési terv szerint valósítják meg a kitűzött részcélokat: legalább 1 800 pedagógus továbbképzését és 30 000 – nagyrészt hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű – tanuló fejlesztését.

A projekt a pedagógiai-szakmai szolgáltatórendszer kínálatát a tanulói lemorzsolódást és a korai iskolaelhagyást csökkentő módszerekkel és eljárásokkal bővíti. Ezen felül támogatja az iskolai lemorzsolódással kapcsolatos intézményi adatszolgáltatások minőségének javítását, valamint az ágazatközi partnerségi együttműködések megerősítését. Ezek érdekében az OH összegyűjti a köznevelési intézmények kipróbált és bevált gyakorlatait, valamint ösztönzi az intézmények közti tapasztalatcserét is.

Nyomtatás