Digitális fejlesztésekkel zárult az Oktatási Hivatal projektje

Az Országos kompetenciamérés rendszerének továbbfejlesztésével, valamint három oktatási célú virtuális valóság film közzétételével zárult az Oktatási Hivatal (OH) digitális oktatási fejlesztéseket célzó projektje. „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” (EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001) című program az Európai Unió 11,793 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatásával valósult meg.

A kompetenciamérés rendszere a projektben zajló fejlesztések eredményeként új területekkel egészült ki, aminek köszönhetően a 2023/2024-es tanévben az 5-11. évfolyamos tanulók történelemből és digitális kultúrából kísérleti mérésekben vesznek részt. Továbbá bővült a vizsgált évfolyamok köre is: már 8 évfolyam, azaz a 4-11. évfolyamos tanulók készségeit vizsgálják a kompetenciamérés valamely területén.

Az országos mérési rendszer digitális alapokra helyezése a projekt korábbi eredménye. A mérés digitalizálásával az intézmények és a tanulók gyors visszajelzést kapnak teljesítményükről. Az eredmények összehasonlítását új fejlesztésként látványos adatvizualizáció is segíti, amely egy erre a célra létrehozott felületen érhető el.

A projekt korábbi szakaszában innovatív tanítási módszereket megalapozó fejlesztések, közösségi és tematikus programok, továbbfejlesztett diagnosztikus értékelési rendszer, valamint digitális pedagógiai fejlesztések valósultak meg.

Az érettségifeladat-kereső alkalmazás az írásbeli vizsgára készülőket segíti: a weboldalon a kétszintű érettségi rendszer közismereti vizsgatárgyainak már kiadott írásbeli feladatai érhetők el. A feladatok és részfeladatok különböző szempontok szerint rendezhetők, és a felületen akár személyre szabott feladatsorok is összeállíthatók, letölthetők, megoldási-értékelési útmutatóikkal együtt.

A projekt szakemberei a köznevelés négy szintjére dolgoztak ki digitáliskövetelmény-keretrendszert, amelyekkel átláthatóvá, mérhetővé, értékelhetővé és hatékonyabban fejleszthetővé vált a tanulók, a pedagógusok, az intézményvezetők és az intézmények digitális felkészültsége.

Az óvodások és a kisiskolások személyre szabott, egyéni fejlesztését támogatja a Szegedi Tudományegyetemen kidolgozott eDia online diagnosztikus rendszer, amelyet a projektben fejlesztettek tovább.

Az OH három-három tematikus hét és nap mintaprogramját készítette el, amelyek célja, hogy a tanulók szabad és játékos, a hagyományos oktatási formáktól eltérő módon tegyenek szert a mindennapi életben használható gyakorlati ismeretekre.

A tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása érdekében indult el a Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program, amelyben több mint 150 000 tanuló részvételével szerveztek nem formális iskolai közösségi alkalmakat, táborokat. Az események a diákok érdeklődéséhez közel álló témák szabad feldolgozására adtak lehetőséget. A programhoz fejlesztett honlapon számos programsablon, játékleírás, ötlet, módszertani kisfilm is megtalálható.

A projekt záró szakaszában készült el három virtuális valóság kisfilm, amely ugyancsak a projekt Csodaszarvas programjának honlapján tekinthető meg, és a diákok történelmi, földrajz- és biológiai ismereteinek élményszerű bővítéséhez járulnak hozzá, a program célkitűzéseivel összhangban.

A projektben készült a Jeles napok portál, amely 60 nevezetes naphoz, illetve ünnephez tartalmaz komplex módszertani anyagokat, alkotás- és tudástárat.

A fejlesztések az Oktatási Hivatal honlapján érhetők el.

Az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása kiemelt európai uniós projektet 2017. június 1. és 2023. december 20. között valósította meg az OH és konzorciumi partnerei, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Digitális Jólét Nonprofit Kft. (jogutódja a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség).

Nyomtatás