A biológia és az emelt szintű társadalomismeret érettségi vizsgái

A mai napon (2017. május 16.) 8 órától a biológia írásbeli érettségire kerül sor, míg 14 órától az emelt szintű társadalomismeret vizsgatárgy írásbeli vizsgái lesznek.

Délelőtt
Biológia vizsgatárgyból középszinten 826 helyszínen összesen 6.582 vizsgázó tesz írásbeli érettségi vizsgát. Magyar nyelven 6.557 vizsgázó, míg 4 különböző idegen nyelven (angol, német, román és szerb) 25 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.
Emelt szinten 94 helyszínen 5.158 tanuló vizsgázik, közülük 4 helyszínen 19 vizsgázó angol és szerb nyelven.

A középszintű biológia írásbeli vizsga 120 percig tart, a vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják meg az egyes feladatok között, és a feladatok megoldásának a sorrendjét is megváltoztathatják. A feladatsor 6-12 feladatból áll. Minden feladat több részfeladatot tartalmaz. Egy feladaton belül szerepelhetnek egyszerű (ismeretet felidéző) és értékelő (problémára irányuló) részfeladatok is. Ez utóbbiak kapcsolódhatnak kísérlet leírásához vagy szöveg, kép értelmezéséhez. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.
Az írásbeli vizsgán szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép használható.

Az emelt szintű biológia írásbeli vizsga 240 perces, a vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják meg az egyes feladatok között, és a feladatokat is tetszőleges sorrendben oldhatják meg. A vizsgázóknak egy 8-10 feladatot tartalmazó feladatsort (80 pont), valamint egy választható esszé- vagy problémafeladatot (20 pont) kell megoldaniuk. Az esszé, illetve problémafeladatok az alábbi témakörből kerülnek ki: az ember élettana és szervezettana, egészséges életmód és ökológia, környezet- és természetvédelem, növénytan. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.
Az írásbeli vizsgán szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép használható.

Délután
Társadalomismeretből emelt szinten 22 helyszínen 362 vizsgázó tesz írásbeli érettségi vizsgát.

A társadalomismeret vizsgatárgy emelt szintű írásbeli vizsgája 240 percig tart. Az írásbeli vizsga feladatsora két részből áll, az I. rész feladatai (a teljes feladatsor kb. 75%-a) a társadalomismeret és jelenismeret, a II. rész feladatai (a teljes feladatsor 25%-a) a gazdasági és pénzügyi ismeretek témakörből kerülnek ki. Az elérhető maximális pontszám 75 (az I. részre 55 pont, míg a II. részre 20 pont adható).

Az érettségi dolgozatok javítása és értékelés központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján történik.

Nyomtatás

CÍMKÉK

érettségi