A befogadó nevelést és a hátrányos helyzetű tanulókat támogatja az Oktatási Hivatal új projektje

Az Oktatási Hivatal (OH) Esélyteremtés a köznevelésben (EFOP-3.1.7-16-2016-00001) című kiemelt projektje az Európai Unió 4,29 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatásával valósul meg. A program legfontosabb célja a lemorzsolódás csökkentése, a befogadó nevelés támogatása, valamint a hátrányos helyzetű tanulók oktatási és munkaerőpiaci esélyeinek növelése. A 2020-ig tartó projekt nyitórendezvényét 2018. április 19-én tartják Budapesten.

A projekt – amelyben például a Tanoda, a Második esély és a Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése című programok szakmai támogatása is megvalósul – nagy hangsúlyt fektet az iskolarendszeren kívüli, hátránykompenzációt segítő intézkedések egymáshoz illesztésére, eredményességére és nyomon követésére.

Az OH az Esélyteremtő Intézményfejlesztési Módszertan (ETIPE) alkalmazásával segíti a projektbe bevont 150 intézmény szakmai munkáját, továbbá a tanulók továbbtanulási esélyeinek megerősítésére intézményi együttműködést alakít ki a tanodákkal, a kollégiumokkal, a roma szakkollégiumokkal, a középfokú iskolákkal és az egyetemekkel. A hivatal feladata a meglévő jó gyakorlatok, módszerek széleskörű megismertetése és bevezetésük támogatása, továbbá mérés-értékelési módszerek fejlesztése is.

Az OH 2016. szeptember 12. és 2020. december 31. között valósítja meg a projektet.

További információ kérhető:
Kommunikációs Osztály
kommunikacio@oh.gov.hu

Nyomtatás