Befejeződött a középfokú intézmények általános felvételi eljárása

Április 26-áig minden középfokú intézmény értesíti a hozzá jelentkező tanulókat a felvételi döntéséről, azaz jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Ezzel lezárul a középfokú felvételi eljárás általános szakasza.

Az általános felvételi eljárás célja, hogy a tanulók – ha megfelelnek az adott iskola által támasztott felvételi követelményeknek és egyben a felvehető létszámkereten belül vannak – az általuk választott és sorrendbe állított továbbtanulási lehetőségek (iskolák és tanulmányi területek) közül arra nyerjenek felvételt, amelyet a leginkább óhajtanak. Az eljárást támogató informatikai rendszer garantálja, hogy a felvételi döntés minden tanuló esetében ezen rangsorolási elv szerint történjen.

Az idei általános felvételi eljárás néhány adata:

A felvételi eljárásban 81 883 nyolcadik évfolyamos, 7 516 hatodik évfolyamos és 6 089 negyedik évfolyamos tanuló vett részt. Ez utóbbi két csoport a hat-, illetve a nyolc évfolyamos gimnáziumokba felvételizőket jelenti.

A felvételi eljárásrend a 1999/2000. tanév óta kisebb-nagyobb korrekciókkal, ám változatlan alapelvekkel működik. Sikerességét mutatja, hogy bevezetése óta minden tanévben az iskolát váltó 8. osztályos tanulók szinte mindegyike már a felvételi első szakaszában, az általános felvételi eljárás időszakában bejut valamelyik általa megjelölt tanulmányi területre, középfokú iskolába, döntő többségük pedig az általuk leginkább óhajtott területek valamelyikébe.

Az idei általános felvételi eljárásban a nyolcadikos tanulók 96,9%-a (79 363 fő) felvételt nyert valamely középfokú oktatási intézménybe. A felvettek 74,5%-a (60 974 fő) az általuk megjelölt legelső helyre, 91,4%-uk pedig (74 824 fő) az első három helyen megjelölt terület egyikébe jutott be.
Az általános felvételi eljárás keretében fel nem vett 8. évfolyamos tanulók száma 2 520 fő, a jelentkezést benyújtó tanulók 3,1%-a.

A felvettek 36,4%-a (28 912 fő) gimnáziumi, 38,0%-a (30 174 fő) szakgimnáziumi, 23,7%-a (18 818 fő) szakközépiskolai, 1,5%-a (1 226 fő) szakiskolai, 0,3%-a (233 fő) pedig készségfejlesztő iskolai tanulmányi területre nyert felvételt. A 2016/2017. tanévre történt beiskolázás hasonló adatai: 35,0% gimnázium, 38,7% szakgimnázium, 24,6% szakközépiskola, 1,7% szakiskola vagy készségfejlesztő speciális szakiskolai.

A 6 évfolyamos gimnáziumi tanulmányi területre felvételt nyert tanulók száma 4 433 fő, ebből 3 739 főt (84,3%) az általa megjelölt első helyre vettek fel.
A 8 évfolyamos gimnáziumi tanulmányi területre felvételt nyert tanulók száma 3 182 fő, ebből 2 821 főt (88,7%) az általa megjelölt első helyre vettek fel.

Az általános felvételi eljárás részletes információit az adatok feldolgozása után, várhatóan június elejétől az érdeklődők megtekinthetik majd az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu).

A rendkívüli felvételi eljárás

Azok számára, akik most nem jutottak be középfokú iskolába, 2017. május 8. után kezdődik az ún. rendkívüli felvételi eljárás időszaka. Ekkor a továbbtanulás intézése már egyénileg, közvetlenül a középfokú iskolákban való jelentkezéssel, egyeztetéssel történik.
A rendkívüli felvételi eljárás már nem része a középfokú intézmények felvételi információs rendszerének (KIFIR), de az Oktatási Hivatal segítséget nyújt az intézménykeresésben azzal, hogy azoknak a középfokú iskoláknak az adatait, ahol a felvettek alacsony száma miatt rendkívüli felvételi eljárást kell kiírni, közzé fogja tenni a honlapján –www.oktatas.hu – a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2016/2017. tanév) menüpontban, előreláthatólag 2017. május első felében.

A tanköteles korú tanulóknak az esetlegesen eddig sikertelen felvételijük ellenére is kötelező az iskolaválasztás.
Az általános felvételi eljárás keretében középfokú iskolába fel nem vett 8. évfolyamos tanulók számára bőségesen elegendő üres hely maradt a középfokú intézményekben, amelyekre a rendkívüli felvételi eljárás során felvételt nyerhetnek.

Oktatási Hivatal

Nyomtatás