Ugrás a tartalomhoz

Ünnepélyes keretek között adták át a bázisintézményi címeket

2017. május 4.

Az Oktatási Hivatal Pedagógiai Oktatási Központjai (továbbiakban: POK) az idei évben is megszervezték az illetékességi területükön a gazdag programot kínáló Tavaszi Pedagógiai Napok címet viselő rendezvénysorozatot amelyeknek fontos része volt az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye" címek az azzal együttjáró oklevelek és a bázisintézményi címet hirdető dísztáblák átadása a címet elnyert intézmények vezetői részére.

A bázisintézményi rendszer kialakításának célja

Az Oktatási Hivatal szoros együttműködést szeretne kialakítani az egyes Pedagógiai Oktatási Központok illetékességi területén működő azon nevelési-oktatási intézményekkel, amelyek a pedagógiai eredményességük növelésében már valamely területen szép eredményeket értek el, az ehhez vezető módszereket szeretnék is megosztani a környezetükkel, ezért pályázati eljárás keretében olyan intézmények számra tette lehetővé a hivatal a szakami együttműködést, akik készek megosztani a megye intézményeivel, pedagógusaival a már működő jó gyakorlataikat, nyitottak arra, hogy helyet és lehetőséget biztosítanak a megyében működő pedagógiai szakmai műhelyek, bemutató órák, tanulmányi versenyek, pedagógus továbbképzések megtartásához és bázisintézményi tevékenységükkel támogatni szeretnék a környezetükben a pedagógiai szakmai közélet fejlődését, valamint elősegítik az adott megyében működő POK által biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos és szélesebb körű hozzáférést.

Az Oktatási Hivatal által közzétett pályázati felhívásra összesen 323 komplex intézményi pályázat érkezett a fenntartóik támogatásával, ezek közül összesen 273 intézmény nyerte el az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet. A pályázatok bírálatában a pedagógiai szakmai szolgáltatások és oktatási innovációk bevezetésében jártas és az adott megyét, területet és intézményrendszert jól ismerő szakemberek végezték. A pályázaton nyertes intézmények vezetői és érintett pedagógusai a három évre szóló együttműködési megállapodás aláírását követően a bázisintézményi feladatokra történő felkészítésen vehetnek majd részt. Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet több alkalommal is elnyerheti majd egy-egy intézmény. A pályázatot a tervek szerint kezdetben évente közzéteszi majd az Oktatási Hivatal azzal a céllal, hogy még több sikeres intézmény kapcsolódhasson a bázisintézményi rendszerhez, ezzel is segítve a köznevelési rendszer számára hasznos információk megosztását, a pedagógusok az intézményvezetők folyamatos tájékoztatását és egyúttal lehetőséget is biztosítva arra, hogy a köznevelési intézmények jó gyakorlatai, a sikeres pedagógusok kiváló kezdeményezései megosztásra kerülhessenek a megyében de akár országosan is.

Mit jelent a bázisintézmény fogalma?

Olyan megyei, járási, esetleg országos szinten elismert és szakmai hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező nevelési-oktatási intézmény, amely alkalmas az adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, amelyben az adott szolgáltatási területhez kapcsolódó jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

Hogyan válik egy módszer jó gyakorlattá?

Jó gyakorlat minden olyan innovációs folyamat, pedagógiai módszer, eszköz együttese, amely több éve szolgálja az adott intézmény(ek) nevelő-oktató munkájának fejlesztését, bizonyíthatóan eredményesen működik az adott intézményben, továbbá, amely hatékonyan és eredményesen adaptálható más intézmények számára is. Olyan pedagógiai gyakorlat, amely az intézményben folyó fejlesztő munkát az osztály/csoport, sőt az egyéni fejlesztési szintig is pozitívan befolyásolja. Az idei tavaszi Pedagógiai Napok keretében – a plenáris napon – több bázisintézmény is bemutatta a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében kidolgozott jó gyakorlatát.

A nyertes intézmények listája az Oktatási Hivatal honlapján, a Pedagógiai Oktatási Központok aloldalain olvasható.

vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra