Átfogó taneszközfejlesztés a minőségi oktatásért

Okostankönyvek, digitális feladatgyűjtemények, nemzetiségi, valamint SNI-s tanulóknak kidolgozott kiadványok, továbbá az új Nemzeti alaptantervnek megfelelő taneszközök is elkészültek az Oktatási Hivatal most záruló projektjében. Az EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001: A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés című projekt az Európai Unió 6,483 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatásából valósult meg.

A program fő célkitűzése olyan innovatív taneszközök fejlesztése, amelyek átfogó tankönyv-, digitális tartalom- és szolgáltatásfejlesztéssel hozzájárulnak a minőségi oktatáshoz. A tankönyvellátás megújítása mellett a digitális tanulást támogató Nemzeti Köznevelési Portált (NKP) is továbbfejlesztették, népszerűsítették a projektben.
Az NKP tartalmi és funkcionális fejlesztésének célja, hogy az infokommunikációs technológia szervesen beépüljön az oktatásba. A közismereti tantárgyak tanításához 126 komplex digitális tananyagcsomag, azaz okostankönyv készült el, amelyek többek között interaktív feladatokat, multimédiás elemeket, szimulációkat, hanganyagokat is tartalmaznak. Az esélyegyenlőség érdekében 85 SNI-okostankönyv is készült speciális, a célcsoporthoz igazodó megjelenítéssel. A portálon jelenleg több mint 200 okostankönyv érhető el, a tananyagcsomagok több mint 36.000 okosfeladatot tartalmaznak.
A projektben összesen 643 papíralapú taneszközt dolgoztak ki. Először a központi tankönyvfejlesztési programban kipróbált 106 újgenerációs tankönyv fejlesztése történt meg, majd a hozzájuk kapcsolódó 10 tantárgycsoportban 45 tanári kézikönyv készült el, amelyek használatával 156 egynapos módszertani képzésen 1003 pedagógus ismerkedett meg. 2020-tól az új Nemzeti alaptantervnek megfelelően zajlott a tankönyvek fejlesztése. A projektnek köszönhetően egy országosan egységes, a köznevelés szinte minden területét lefedő taneszközrendszer áll rendelkezésre. 253 tétellel bővült a sajátos nevelési igényű tanulók számára kidolgozott kiadványok száma, biztosítva a tantárgyak és az évfolyamok teljes lefedettségét; a nemzetiségi tankönyvek száma pedig egyharmadával növekedett.
Az „EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001: A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés" projekt 2016. szeptember 1. és 2023. március 31. között valósul meg. Bővebb információ a hivatal honlapján érhető el.

 

A projekt zárókonferencáját 2023. március 30-án, Székesfehérváron tartották. A program és a rendezvényt bemutató képválogatás az alábbiakra kattintva érhető el:

konferenciaprogram

fotógaléria

Nyomtatás