Az angol nyelv, a kémia, a katonai alapismeretek és a pszichológia írásbeli érettségi vizsgái

Ma (2018. október 18.) 8.00 órától rendezik az angol nyelv, 14.00 órától pedig a kémia, a katonai alapismeretek és a pszichológia vizsgatárgyak érettségi vizsgáit. (Pszichológiából csak középszinten lehet érettségi vizsgát tenni.)

Angol nyelvből középszinten 108 helyszínen 759-en, emelt szinten 36 helyszínen 2311-en vizsgáznak.

Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden idegen nyelv esetében azonos.

Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc. Az első feladatlap (olvasott szöveg értése) kitöltésére 60, a másodikéra (nyelvhelyesség) 30 perc áll rendelkezésre. 15 perces szünet után hallott szöveg értésére vonatkozó feladatlap megoldása következik 30 percben, majd 60 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra

Az emelt szintű írásbeli vizsga teljes időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt feladatlapok szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam 70, 50, 30 és 90 perc.

Az íráskészséget vizsgáló feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár, amelyről a vizsgázónak kell gondoskodnia (a többi feladatsornál semmilyen segédeszköz nem használható).

Kémiából középszinten 6 helyszínen 7-en, emelt szinten 19 helyszínen 216-an érettségiznek.

A kémia írásbeli vizsga középszinten 120 percig tart, a vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására. A feladatsor általános, szervetlen és szerves kémiára vonatkozó kérdéseket tartalmaz. A feladatsor típusai: feleletválasztásos kérdések, táblázatkiegészítés, reakcióegyenletek kiegészítése, elemző feladatok, elméleti kérdések, számítási feladatok és egy esettanulmány típusú probléma megoldása. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.

Vizsgázónként szükséges segédeszköz: függvénytáblázat periódusos rendszerrel és szöveges adatok tárolására, megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép amelyekről a vizsgázónak kell gondoskodnia.

Az emelt szintű kémia írásbeli vizsga 240 perces, a vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására. A feladatsor azonos számban tartalmaz általános, szervetlen és szerves kémiai kérdéseket. A feladatsor típusai: feleletválasztásos kérdések, táblázatkiegészítés, reakcióegyenletek kiegészítése, elemző feladatok, esettanulmány típusú problémafeladat és számítási feladatok. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.

Vizsgázónként szükséges segédeszköz: függvénytáblázat periódusos rendszerrel és szöveges adatok tárolására, megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép amelyekről a vizsgázónak kell gondoskodnia.

Katonai alapismeretekből középszinten 2 helyszínen 2 fő, emelt szinten 1 helyszínen 1 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.

katonai alapismeretek vizsgatárgy középszintű írásbeli vizsgája 120 percig tart. Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy 25-30 feladatot tartalmazó feladatsort kell megoldaniuk. A feladatlap megoldásához segédeszköz nem használható.

Az emelt szintű írásbeli vizsga 240 percig tart. Az írásbeli vizsga két feladatsorból áll: az I. feladatalapon 80 perc alatt 20-25 egyszerű, rövid választ igénylő feladatot, a II. feladatlapon pedig 2 hosszú, 2 rövid, kifejtendő szöveges és 2 tájékozódással kapcsolatos feladatot kell megoldani. Az I. feladatsor megoldásakor segédeszköz nem használható, a II. feladatlapnál a vizsgázók vonalzót, körzőt, középiskolai történelmi és középiskolai földrajzi atlaszt használhatnak. Ezekről a vizsgázóknak kell gondoskodniuk.

A feladatsor megoldásával mindkét szinten 100 pont érhető el.

Pszichológia vizsgatárgyból középszinten 1 helyszínen 1 fő tesz érettségi vizsgát.

A pszichológia középszintű írásbeli érettségi feladatai között szerepel pszichológiai fogalmak meghatározása, kísérlet leírása és tanulságainak összefoglalása, továbbá 2 rövid és 2 hosszú esszéfeladat, amelyekből 1-1-et kell kifejteniük a vizsgázóknak 180 perc alatt. A feladatok megoldásához segédeszköz nem használható.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján javítják és értékelik.