Beszámoló a Tavaszi Pedagógiai Napok rendezvényeiről

Az Oktatási Hivatal Pedagógiai Oktatási Központjai 2018. március 7. és április 20. között szervezték meg a pedagógusok számára gazdag lehetőségeket nyújtó szakmai rendezvényeiket a Tavaszi Pedagógiai Napok keretében.

Ezúttal kifejezetten a gyakorlati, módszertani pedagógiai munka megújítása, a tanórai innováció és a digitális technológia lehetőségeinek bővítése, a neveléshez kapcsolódó pszichológiai, gyógypedagógiai, az együttnevelést segítő módszerek és programok álltak a Tavaszi Pedagógiai Napok rendezvényeinek a középpontjában. Országszerte több száz bemutatóóra, szakmai műhelymunka, workshop adott alkalmat a pedagógusoknak szakmai tapasztalatcserére, ugyanis az Oktatási Hivatal 42 bázisintézménye mutatta be az érdeklődőknek saját bevált jó gyakorlatait. A kínálatban kulturális programok, szakmai fórumok, versenyek, továbbképzések, valamint a jelenleg megvalósítás alatt álló európai uniós forrásokból megvalósuló köznevelési projektek bemutatása is szerepelt.

A Tavaszi Pedagógiai Napok rendezvényei egyre vonzóbb szakmai találkozóhellyé válnak az óvodákban, a különböző iskolatípusokban dolgozó pedagógusok, a felsőoktatási szakemberek, oktatók, kutatók, az oktatásirányítás képviselői, valamint a társterületek, így a szociológia, a pszichológia, az egészségtudomány szakértői számára.

Az Oktatási Hivatal – szándékai szerint – összefogja és szervezi, támogatja a köznevelés, az iskolarendszerű szakképzés és a felsőoktatás keretében folyó pedagógusképzés szereplőit, bevonva az érintett szakmai ágazatokat, minisztériumokat, intézményfenntartókat annak érdekében, hogy bővüljenek a pedagógusok és az intézmények közötti kapcsolatok, továbbá megvalósulhasson a szakmai tapasztalatok tág körben történő megosztása és a hálózati együttműködések erősítése. Ennek a törekvésnek kiemelkedő eseményei a tavaszi pedagógiai napok, melyek rendezvényeiről részletes beszámolók a Pedagógiai Oktatási Központok honlapjain olvashatók.