Országos kompetenciamérés az iskolákban 2017.

Különleges nap május 24. szinte az összes iskolában, ugyanis az országos kompetenciamérés feladatait oldják meg ezen a napon a 6., a 8. és a 10. évfolyamos diákok a tanórákon.

A mérés – a sajátos nevelési igényű tanulók egy szűk csoportját kivéve – az adott évfolyamokon minden tanuló számára kötelező 2 635 iskola 3 566 telephelyén, így a mérésben idén összesen 268 440 diák vesz részt (a 6. évfolyamon 92 988, a 8. évfolyamon 88 673, a 10. évfolyamon 86 779 fő).

A magyar köznevelés országos mérési rendszerének kiépítése 2001-ben kezdődött, ma világszerte a legkorszerűbbek között tartják számon mind szakmai szempontok alapján, mind a szolgáltatások tekintetében. A rendszer 2012-ben elnyerte a Magyar Termék Nagydíjat.

A teljes körű kompetenciamérés célja a tanulók képességeinek, készségeinek feltérképezése, ezért a vizsgált területek részletes lefedését biztosító, különböző nehézségű kérdésekből álló feladatsorokat kell összeállítani. A feladatok differenciáltsága miatt nem meglepő, hogy egyes tanulócsoportok nehéznek, míg mások egyszerűnek találják a felmérés kérdéseit.

Kiemelten fontos, hogy mind a tanulók szülei, mind az iskolák tisztában legyenek a kompetenciamérés céljával, és a diákokat együttesen arra ösztönözzék, hogy a tőlük telhető legjobban teljesítsenek.

A mérési eredmények értékelésének szempontjából rendkívül fontosak a tanulók szociokulturális helyzetét felmérő kérdőívek. Javasolt, hogy a diákok a kérdőíveket szüleikkel együtt töltsék ki, hiszen a legtöbb kérdés a család egészét érinti. A kitöltés önkéntes, a válaszokat az érintett tanulók és szüleik hozzájárulása nélkül az iskola nem ismerheti meg, azokat nem kezelheti. A kitöltött tanulói kérdőívek kezelésének szabályaira az Oktatási Hivatal külön levélben is felhívta az intézmények figyelmét.

Az iskola mérési eredményeinek árnyalt értékeléséhez elengedhetetlenek a minél nagyobb számban kitöltött kérdőívek. Amennyiben a tanuló és szülei nem kívánnak a kérdőív minden egyes kérdésére válaszolni, azt hiányosan is visszaküldhetik, hiszen az így is értékelhető.

A kérdőívek adataiból képzett, a tanulóközösség szociokulturális hátterét megjelenítő családiháttér-index segítségével összehasonlíthatóvá válik az azonos, vagy hasonló körülmények között élő diákokat oktató iskolák teljesítménye. Így megmutatkozhat azon iskolák rendkívül értékes pedagógiai munkája is, amelyek a nehezebb körülmények között élő vagy gyengébb képeségű tanulókkal foglalkoznak.

Az előzetesen tájékozódni kívánók figyelmét felhívjuk a 2016. évi mérési eredményekre. Az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) elérhető jelentések, elemzések a tanulók, a szülők, az iskolák és fenntartóik számára komplex képet adnak az intézményben folyó pedagógiai munka meghatározott részleteiről.

Szíves figyelmükbe ajánljuk az Oktatási Hivatal mérési rendszerről szóló részletes tájékoztatóját (www.oktatas.hu).

Nyomtatás