Több ezer hátrányos helyzetű gyermeket támogatott az „Esélyteremtő óvoda” projekt

Az Oktatási Hivatal „Esélyteremtő óvoda” projektje 560 óvodával és 1100 óvodapedagógussal működött együtt négy éven át annak érdekében, hogy az intézmények minél eredményesebbek legyenek a legszegényebb családokból származó gyermekek nevelésében, és ezzel megalapozzák későbbi iskolai sikerességüket. A Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása (EFOP-3.1.3-16-2016-00001) elnevezésű kiemelt projekt az Európai Unió 4,193 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatásából valósult meg.


Az esélyteremtő szemlélet megalapozása, támogatása érdekében 1143 óvodapedagógus akkreditált továbbképzésen vett részt a projekt kezdetén. Az 560 partneróvoda komplex önértékelésre alapozva fejlesztési, valamint cselekvési terveket dolgozott ki és valósított meg. A pedagógiai szükséglet szerinti egyéni fejlesztést szakmai fórumok támogatták. Az óvodapedagógusok, továbbá az intézmények együttműködése a projektben létrehozott, illetve megerősített hálózatokra épült, amelyek biztosították a projekt tevékenységeinek megvalósítását is.
A programban főként észak-alföldi, észak-magyarországi és dél-dunántúli óvodák vettek részt, amelyekben a hátrányos helyzetű gyermekek aránya meghaladta a tíz százalékot.

Hatvanöt óvodában egy-egy anyanyelvi roma dajka dolgozhatott, aki a családokkal való kommunikációban, a szülők és az óvoda kapcsolatának erősítésében és a roma hagyományok közvetítésében is segítette az óvodapedagógusokat.

A partneróvodák egyéni fejlesztőeszközöket és csoportszoba-felszereléseket is kaptak a mászófaltól a tornazsámolyon át a kisasztalig és a trambulinig. A beszerzések hozzájárultak a gyermekbarát csoportszobák kialakításához.

Csaknem tizenötezer gyermek jutott el színházba, bábszínházba, koncertre a projektben szervezett, hátránykompenzáló és a szocializációt erősítő kulturális rendezvénysorozatnak köszönhetően. A hiánypótló programok felejthetetlen élményt nyújtottak a gyermekeknek, és hozzájárultak egyéni és társas kompetenciáik fejlesztéséhez.

A Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása elnevezésű kiemelt projekt 2016 novembere és 2020 decembere között valósult meg.

 

 

Oktatási Hivatal

Média- és Sajtóosztály

 

sajto@oh.gov.hu

Nyomtatás