21. századi módszerekkel a megújuló oktatásért

Innovatív tanítási módszerek, közösségi és tematikus programok, digitális és kibővült kompetenciamérési rendszer, továbbfejlesztett diagnosztikus értékelési rendszer, valamint digitális pedagógiai fejlesztések a legfőbb eredményei „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” (EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001) című projektnek. A programot az Európai Unió 10,31 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatásával az Oktatási Hivatal (OH) és konzorciumi partnerei – az Eszterházy Károly Egyetem és a Digitális Jólét Nonprofit Kft. – valósítják meg.

 

A tematikus hetek és tematikus napok célja, hogy a tanulók szabad és játékos, a hagyományos oktatási formáktól eltérő módon tegyenek szert a mindennapi életben használható gyakorlati ismeretekre. Az OH három-három tematikus hét és nap mintaprogramját dolgozta ki a projektben. A programok felépítése a készségfejlesztésre fókuszál, és a tanulók tevékenységét, aktív részvételét helyezi előtérbe. Az új programokat sikerrel próbálta ki 61 nevelési-oktatási intézmény 400 pedagógusa, módszertanuk rendelkezésre áll, így később szélesebb körben is felhasználhatók, akár a tanév rendjébe is beilleszthetők.

A projekt szakemberei a köznevelés négy szintjére dolgoztak ki digitáliskövetelmény-keretrendszert, amelyek célja, hogy átláthatóvá, mérhetővé, értékelhetővé és hatékonyabban fejleszthetővé váljon a tanulók, a pedagógusok, az intézményvezetők és az intézmények digitális felkészültsége. A dokumentumok elérhetők az OH honlapján. Továbbá két kisfilm is készült, amelyek a digitális alkalmazások hasznosságát mutatják be.

Az óvodások és a kisiskolások személyre szabott, egyéni fejlesztését támogatja a Szegedi Tudományegyetemen kidolgozott eDia online diagnosztikus rendszer, amelyet a projektben fejlesztettek tovább. A rendszer használatával megvalósítható a tanulók rendszeres, gyors, pontos felmérése az iskolakezdéstől a hatodik évfolyam végéig. Az „óvodás tesztek” modulban elérhetővé vált az iskolakészültség-tesztcsomag is, amely a sikeres iskolakezdést támogatja.

Fontos célkitűzés volt az országos mérési rendszer megújítása, digitális alapokra helyezése. A mérések eddig nyomtatott tesztfüzetekkel vizsgálták a tanulók szövegértési képességét, matematikai eszköztudását, valamint idegen-, illetve célnyelvi teljesítményét. A projektben a rendszer kiegészült a természettudomány műveltségi területtel, elkészült a mérések online lebonyolítására alkalmas weboldal, és lezajlott az összes mérési terület digitalizációja. A rendszer bevezetését számos próbamérés, illetve a pedagógusoknak szervezett workshopok kísérték, amelyek lehetőséget nyújtottak az újdonságok részletes bemutatására.

A projektben elkészült az írásbeli érettségi feladatok kulcsszavas és paraméteres keresését, valamint egyéni érettségi feladatsorok összeállítását támogató írásbeli feladatkereső alkalmazás. Célja a felkészülést támogató nyilvános anyagok jobb és könnyebb hozzáférhetőségének biztosítása a tanulók, valamint az érintett pedagógusok számára egyaránt.

Az OH feladata volt a tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása. Ennek érdekében a Csodaszarvas Iskolai Közösségi Programban több mint 150 000 tanuló részvételével szerveztek nem formális iskolai közösségi alkalmakat, táborokat. Az események a diákok érdeklődéséhez közel álló témák szabad feldolgozására adtak lehetőséget. A programhoz honlapot is fejlesztettek (csodaszarvasprogram.hu), amelyen számos, új pedagógiai elveken nyugvó programsablon, játékleírás, ötlet, módszertani kisfilm és kiadvány segíti a pedagógusok munkáját. A tanulóknak is készült két kiadvány, amelyek az iskolában, illetve az azon kívül töltött időt teszik tartalmasabbá. Ezek szintén a Csodaszarvas Program honlapján találhatók meg.

A projektben készült a Jeles napok portál (jelesnapok.oktatas.hu), amely 48 nevezetes naphoz, illetve ünnephez tartalmaz komplex módszertani anyagokat, alkotás- és tudástárt. A felület elsősorban a köznevelést, a pedagógusok munkáját támogatja, de értékes forrás lehet települési önkormányzatoknak, közművelődési intézményeknek, szülőknek egyaránt. A honlapon elérhető egy ötkötetes kiadványsorozat is, amely 38 jeles napot tartalmaz, továbbá 9 kisfilm 9 kiemelt emléknap, illetve ünnep iskolai feldolgozásának támogatása érdekében.

A projektben egyúttal továbbképzéseket, műhelymunkákat szerveztek összesen mintegy 10 000 pedagógus részvételével, akik Magyarország valamennyi általános és középiskoláját képviselték. A rendezvényeken a tapasztalatok megosztására is lehetőség volt. Valamint több tanulmány is készült, amelyek az eredmények alkalmazását támogatják.

A 2017 júniusában kezdődött projekt következő időszakának fő feladata az országos kompetenciamérési rendszer további fejlesztése és kiterjesztése lesz. Bővebb információ a hivatal honlapján érhető el.

Nyomtatás

CÍMKÉK

módszer, oktatás