Információk a 2017. évi őszi érettségiről

A vizsgadolgozatok megtekintése

Az érettségizők a kijavított vizsgadolgozatokat a jelentkezésüket fogadó vizsgaszervező iskolában megtekinthetik, és ha úgy vélik, hogy az elbírálás nem a központi javítási-értékelési útmutató szerint történt, észrevételt tehetnek a javítással kapcsolatban. A középszintű dolgozatok megtekintési ideje a vizsgaszervező iskola döntésétől függ, az emelt szintű dolgozatok megtekintésének dátuma pedig országosan egységes: 2017. november 6.

Azok a vizsgázók, akik közvetlenül a kormányhivatalok valamelyikénél jelentkeztek a vizsgára, a vizsgabehívójukról, illetve az OH honlapjáról értesülhetnek arról, hol tekinthetik meg a kijavított dolgozataikat. A megtekintés ideje – a vizsga szintjétől függetlenül – számukra is 2017. november 6.

Az emelt szintű szóbelik lebonyolítása és értékelése

Az érettségizők emelt szinten 41 féle vizsgatárgyat választottak, amelyek mindegyikéből van szóbeli vizsga is. Az emelt szintű vizsgákat a húsz megyei/fővárosi kormányhivatal (KH) szervezi. Az OH által elkészíttetett szóbeli tételek a KH-k közreműködésével jutnak el a háromfős tantárgyi bizottságokhoz. A tantárgyi bizottságok elnökét és tagjait a vizsgaszervező KH bízza meg.

A vizsgázó teljesítményét az adott tantárgyi bizottság mindhárom tagja a vizsgatárgy leírásában, jogszabályban rögzített szempontok alapján, egyéni értékelő lapon, külön-külön értékeli, majd az egyéni értékelések egyeztetése után közösen tesznek javaslatot az érettségi vizsgabizottságnak a vizsgázó teljesítményének minősítésére. A tantárgyi bizottság egyéni osztályozó ívet állít ki minden vizsgázóról, amelyet a vizsgaszervező KH küld meg az illetékes érettségi vizsgabizottságnak.

Nyomtatás