Pedagógus, intézményvezető és intézmény országos pedagógiai-szakmai ellenőrzése során értékelt elvárások táblázatai

Az alábbi összeállításban elérhetők intézménytípus szerinti bontásban a pedagógus, intézményvezető, intézmény országos pedagógiai-szakmai ellenőrzése (tanfelügyelet) során értékelt elvásárok. Az ellenőrzésre való felkészülés kulcseleme, mikor a szakértő beazonosítja, hogy az értékelendő elvárásokra pontosan mely eszköz(ök) alkalmazásával (dokumentumelemzés, interjú, óralátogatás, pedagógiai munka, infrastruktúra megismerése) kap megfelelő információt. Az elvárások szerkeszthető formája ezt a munkát könnyíti meg.

Nyomtatás