Jelentkeztetés minősítési eljárásra, eljárások adatainak megtekintése (2018., 2019., 2020.)

Az intézményvezetők, vagy az általuk meghatalmazott személyek ezen az oldalon rögzíthetik adatkezelőként az intézményükben pedagógus-munkakörben, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak 2018., 2019., 2020. évi minősítési tervbe történő jelentkezését az emberi erőforrások miniszterének adott évre vonatkozó közleménye alapján.

A Jelentkeztetés minősítési eljárásra, eljárások adatainak megtekintése (2018., 2019., 2020.) ikonra kattintva az intézményvezető vagy meghatalmazottja listába szedve látja azokat a pedagógus-munkakörben, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakat, akiknek adatait adatkezelő intézményként kezeli. Ezen a felületen van lehetőség a pedagógus és az intézményvezető által aláírt jelentkezési lap alapján a 2019., 2020. évi minősítési tervbe történő jelentkeztetés elvégzésére, a jelentkezés alapadatainak rögzítésére, a szükséges dokumentumok feltöltésére.

Kérjük, hogy a kitöltés előtt tanulmányozza a Felhasználói kézikönyv ikonon keresztül elérhető dokumentumot!

Amennyiben a Felhasználói kézikönyv áttanulmányozása után nem tudja rögzíteni az informatikai felületen a jelentkezéseket, vagy további kérdése merül fel, akkor az Oktatási Hivatal területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központjához fordulhat segítségért vagy bővebb tájékoztatásért.


Felhasználói kézikönyv

Jelentkezési lap pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számára 2019.

Jelentkezési lap nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak számára 2019.

Jelentkeztetés minősítési eljárásra, eljárások adatainak megtekintése (2018., 2019., 2020.)

Jelentkezési lap 2020.
pedagógusok számára
Jelentkezési lap 2020.
nevelő-oktató
munkát közvetlenül
segítő munkakörben
foglalkoztatottak számára
Jelentkezési lap 2020.
szakértői és szaktanácsadói
tevékenységre irányuló
Mesterpedagógus fokozatot
célzó minősítési
eljáráshoz
Nyomtatás