Közigazgatási pert indító keresetlevél beterjesztése az Oktatási Hivatalhoz

Az OKTHIV_K01 űrlap az Oktatási Hivatal által az alábbi ügytípusokban hozott döntéseivel szembeni keresetek benyújtására szolgál:

  1. felsőoktatási hatósági ügy
  2. köznevelési hatósági ügy
  3. képesítések elismertetése
  4. nyelvvizsga jogorvoslat,
  5. nyelvvizsga honosítás
  6. vizsgaközpont akkreditáció/akkreditáció megújítása
  7. pedagógusminősítés

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett, vagy ezt a formát választó ügyfelek (akik rendelkeznek ügyfélkapuval) az OKTHIV_K01 űrlap segítségével terjeszthetik elő

  • az Oktatási Hivatal egyfokú eljárásaiban hozott,
  • a többfokú eljárásban elsőfokú hatósági jogkörében meghozott és az oktatásért felelős miniszter mint másodfokú hatóság által elbírált

véglegessé vált hatósági döntésekkel szembeni keresetüket. Az űrlaphoz mellékletek is csatolhatók.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése szerint a keresetlevelet - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtani. Ha a közigazgatási cselekményt nem kell közölni, a keresetlevelet - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a cselekményről való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül, de legkésőbb a cselekmény megvalósulásától számított egy éven belül kell benyújtani. Többfokú közigazgatási eljárásban hozott cselekmény esetén a keresetlevelet az elsőfokon eljárt közigazgatási szervnél kell benyújtani.

A közigazgatási perekben az elektronikus kapcsolattartás szabályait a 2016. évi CXXX. törvény (új Pp.) tartalmazza.

Az űrlap kitöltéséhez ÁNYK program és ügyfélkapus regisztráció szükséges.

Amennyiben kérdése vagy problémája merülne fel az űrlap használatával kapcsolatban, jelezze azt a perkapu@oh.gov.hu e-mail-címen.

A járási/kerület hivatalok és a fővárosi/megyei kormányhivatalok a hozzájuk benyújtott keresetlevél és a közigazgatási iratok felterjesztésére az OKTHIV cégkaput/hivatali kaput tudják igénybe venni.

Letölthető elemek:

Nyomtatás

CÍMKÉK

perkapu

AJÁNLOTT TARTALMAK