Közigazgatási pert indító keresetlevél beterjesztése az Oktatási Hivatalhoz

Az OKTHIV_K01 űrlap az Oktatási Hivatal elsőfokú eljárásaiban hozott, és az oktatásért felelős miniszter mint másodfokú hatóság által elbírált jogerős hatósági döntések bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtására szolgál.

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi II. törvény (a továbbiakban: Pp.) 330. § (2) bekezdése szerint a keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani.

A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a hatóság közigazgatási hatósági ügyben hozott végzése ellen az ügyfél, továbbá a kifejezetten rá vonatkozó végzés esetében az eljárás egyéb résztvevője a végzés bírósági felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással, a végzés közlésétől számított harminc napon belül kezdeményezheti.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perekben az elektronikus kapcsolattartás szabályait a Pp. 340/B. §-a tartalmazza.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett, vagy ezt a formát választó ügyfelek az OKTHIV_K01 űrlap segítségével előterjesztett keresetben kérhetik a jogerős határozat/végzés bírósági felülvizsgálatát. Az űrlaphoz mellékletek is csatolhatók.

Az űrlap kitöltéséhez ÁNYK program és ügyfélkapus regisztráció szükséges.

Amennyiben kérdése vagy problémája merülne fel az űrlap használatával kapcsolatban, jelezze azt a perkapu@oh.gov.hu e-mail-címen.

Letölthető elemek:

Nyomtatás

CÍMKÉK

perkapu

AJÁNLOTT TARTALMAK