A Visegrádi Alap új, ifjúsági pályázati programja a „V4 Gen”

A Visegrádi Alap kiemelt célja a visegrádi gondolat hatékonyabb népszerűsítése az ifjúság körében, illetve a V4-en belül a fiatalok közti mobilitás, személyes kapcsolatépítés támogatása.

E feladat végrehajtására az Alap új, egyszerűsített pályázati programot dolgozott ki „V4 Gen Mini-Grants” néven. A pályázat keretében V4-en belüli jogi személyek kérhetnek támogatást 14-30 év közötti, V4-es fiatalok kapcsolatépítését célzó, minimum kettő V4-es ország részvételével zajló, rövidtávú mobilitási projektekre (max. 10.000EUR/projekt).

A pályázat választható (nem kötelező) témákat is megjelöl, de a program lényege a V4-es fiatalok számára személyes találkozási, együttműködési lehetőséget biztosítani bármely témában.

Pályázati határidő: 2022. augusztus 1.

További feltételek, részletek: https://www.visegradfund.org/apply/grants/v4-gen/

Nyomtatás