Kétnyelvűsítő kiegészítő vizsgák

Az egynyelvű nyelvvizsga olyan nyelvtudásmérés, amelynek során a fordítás, közvetítés mérése nem szerepel a feladatok között. A fordító-közvetítői készség mérésére is alkalmas vizsgát kétnyelvű vizsgának nevezzük.

Vannak vizsgázók, akik a vizsga kiválasztásánál az egynyelvű államilag elismert nyelvvizsga mellett döntöttek, de később kiderült, mégis inkább kétnyelvű bizonyítványra lenne szükségük.

Vannak olyanok is, akik külföldön tett nyelvvizsgájuk magyarországi honosításakor az egynyelvű honosítást választották, talán éppen azért, mert nem kellett kiegészítő vizsgát tenniük.

Mind a nyelvvizsgázók, mind a honosítók között előfordulhatnak olyanok, akiknek valamely okból későbbi életük során kétnyelvű bizonyítványra, vagy éppen honosításra van szükségük. Az ő igényeiket igyekszik kielégíteni az un. „kétnyelvűsítés”.

A kétnyelvűsítés tulajdonképpen egy kiegészítő vizsga, amely egy utólagos fordítás- vagy közvetítési készség mérési modul letételét jelenti. Ha a vizsgázó sikeresen teszi le ezt a kiegészítő vizsgát, akkor általános nyelvi egynyelvű, komplex nyelvvizsga-bizonyítványáról illetve honosító határozatáról az OH NYAK igazolást állít ki, amely szerint az egynyelvű általános nyelvi vizsga bizonyítványa / honosító határozata az igazolás időpontjától komplex kétnyelvű államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal illetve honosító határozattal egyenértékű.

Figyelem, a részvizsga-bizonyítványok – csak szóbeli vagy csak írásbeli bizonyítványok – kiegészítő vizsgával nem kétnyelvűsíthetők!

Az OH-NYAK a kétnyelvűsítési eljárást díjtalanul végzi. A kiegészítő vizsga díját a lebonyolító vizsgaközpontnak kell befizetni. A vizsgaközponthoz a kérelmet az OH-NYAK juttatja el, és erről a benyújtásától számított 15 napon belül tájékoztatja a kérelmezőt. A vizsga lebonyolításával és díjának befizetésével kapcsolatban a vizsgaközpont tájékoztatja a kérelmezőt.

A kiegészítő vizsgák helyeiről (nyelvek szerinti bontásban) a következő táblázatunk ad tájékoztatást.

Letölthető kérelem űrlap egynyelvű általános nyelvi nyelvvizsga-bizonyítvány illetve honosító határozat kétnyelvűsítéséhez

Nyomtatás