A 40%-os teljesítési minimum meghatározásának módja integrált készségmérésnél

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület állásfoglalása szerint a teljesítési minimum az a százalékban kifejezett vizsgapontszám (az AK előírása szerint kötelezően minimum 40%), amelyet a vizsgázóknak minden egyes nyelvi készség esetében külön-külön el kell érniük ahhoz, hogy sikeres államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt szerezzenek. Megkülönböztetendő a megfelelési minimumtól, amit a vizsgázóknak az összes feladat pontszámainak összesítése esetében kell elérniük az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzéséhez (vizsgaközpontonként változó, általában 60%).

Amennyiben a vizsgarendszer egy készséget (pl. közvetítés) két vizsgarészben (írásbeli és szóbeli) külön-külön is mér, akkor a 40%-ot mindkét vizsgarészben külön-külön teljesíteni kell a sikeres nyelvvizsgához.

Egy feladat és az arra adható összpontszám csak egy mérési egységhez sorolható a teljesítési minimum meghatározásakor. Integrált feladatok esetében, ahol egyes részpontszámok különböző készségekre vonatkoznak (pl. közvetítő készség mérését szolgáló feladat során értelemszerűen olvasott szöveg értését is lehet mérni és külön pontozni), a vizsgaközpont eldöntheti, hogy az adott integrált feladatot melyik készség mérési egységéhez sorolja. Célszerű azt a készséget kiválasztani, amelyik a feladat teljesítéséhez a leginkább szükséges, vagy a mérés során nagyobb hangsúlyt kap a pontozásban. Olyan szóbeli vizsgán, ahol a hallott szöveg értését is külön értékelik a feladat(ok) során, nem lehet a részpontokat két mérési egység (beszédkészség és beszédértés) teljesítési minimumaihoz külön beszámítani.

Nyomtatás