FELHÍVÁS SZÁMÍTÓGÉPES NYELVVIZSGA MEGSZERVEZÉSÉRE ÉRVÉNYES AKKREDITÁCIÓVAL RENDELKEZŐ ÁLLAMILAG ELISMERT NYELVVIZSGAKÖZPONTOK SZÁMÁRA

A Kormány 101/2020 (IV.10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során teendő, egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről 8. § (3) értelmében „A 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti számítógépes nyelvvizsgák lefolytatásához szükséges tárgyi feltételekkel rendelkező akkreditált vizsgaközpont akkreditációját az Oktatási Hivatal kérelemre a veszélyhelyzet időszakára módosíthatja, kiegészítheti, annak érdekében, hogy a biztonságosan beazonosítható vizsgázó a vizsgát nem az akkreditált nyelvvizsga helyszínen, elektronikus úton, az Akkreditációs Kézikönyvben meghatározott alapelvek szerint szabályszerűen tehesse le."

Fenti jogszabály alapján felhívjuk azon államilag elismert nyelvvizsgaközpontokat, amelyek számítógépes nyelvvizsgák lebonyolítására érvényes akkreditációval rendelkeznek, hogy az országos veszélyhelyzet ideje alatt az elektronikus (online) vizsgáztatási forma megteremtésével tegyék lehetővé a nyelvvizsga letételét a hozzájuk jelentkezők számára, ezzel is elősegítve azt, hogy a sikeresen nyelvvizsgázók a felvételi eljárásban többletpontokhoz juthassanak.

Az elektronikus (online) vizsgáztatási jogosultság az alábbiak szerint kérelmezhető:

A felhívásra jelentkező nyelvvizsgaközpont elektronikus úton (a NYAK.info@oh.gov.hu e-mail címre) benyújtja a nyelvvizsgaközpont vezetője által aláírt hivatalos kérelmet, amelyben az országos veszélyhelyzet idejére kérelmezi számítógépes nyelvvizsgáztatásra történő akkreditációjának elektronikus (online) vizsgáztatással történő kiegészítését.

A Hivatal a nyelvvizsgaközpont kérelmét soron kívül, legfeljebb 8 napos eljárás során sommás eljárásban elbírálja, és a feltételeknek történő megfelelés esetén döntést hoz az engedélyezésről, ellenkező esetben az elutasításról. A döntésről szóló határozatot elektronikus úton juttatja el a kérelmezőhöz.

A kérelemnek az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:

1. Részletes bemutatását annak, hogy a kérelmet benyújtó nyelvvizsgaközpont a számítógépes nyelvvizsgáztatásra vonatkozó hatályos akkreditációs szabályozáson túl biztosítja az alábbi feltételeket:

 • a. A vizsgázók online történő vizsgáztatásának folyamatleírása valamennyi vizsgatípusra (szóbeli, írásbeli és komplex), vizsgaszintre és vizsganyelvre vonatkozóan.
 • b. Az elektronikus (online) vizsgáztatásban részvevő személyzet (vizsgáztatók, informatikusok, ügyviteli munkatársak) összetételének és feladatkörének bemutatása.
 • c. A vizsgázók online történő vizsgáztatásának szabályrendszere a honlapon közzéteendő vizsgaszabályzat formájában.
 • d. A vizsgázó személyazonosságának ellenőrzési formái (pl. webkamerakép és fényképes személyazonosításra alkalmas igazolvány ellenőrzése által).
 • e. A vizsgaanyagokhoz való hozzáférés engedélyezése és lezárása a vizsgázók számára.
 • f. A vizsgafeladatlapok valamennyi vizsgázó számára egységes megjelenítésének módja.
 • g. Annak biztosítása, hogy a vizsgázók csak a vizsga helyszínén és a vizsga időtartama alatt férhetnek hozzá az elektronikus feladatlapokhoz, hanganyagokhoz, és adhatnak a vizsgakérdésekre válaszokat.
 • h. Valamennyi vizsgarészre vonatkozóan olyan webkamerás rögzítési eljárás, amelyen a vizsgázó látható (videó: minimum 1 FPS és teljes felbontás). A vizsga biztonságos lebonyolítása érdekében a vizsga teljes ideje alatt a felvételen a vizsgázó elhelyezkedése (folyamatos teljes kép a vizsgázó vállától fejtetőig), szemmozgása, magatartása folyamatosan ellenőrizhető kell, hogy legyen.
 • i. Annak bemutatása, hogy a vizsga során, valamennyi vizsgarészre vonatkozóan a vizsgázó képernyőjének rögzítése folyamatosan megtörténik. A vizsga teljes időtartama alatt a vizsgázó által esetleg megnyitott egyéb számítógépes alkalmazások megnyitása ellenőrizhető és rögzítésre kerül. Kizárható kell, hogy legyen továbbá a vizsgázásra használt számítógép távvezérlése másik számítógépről.
 • j. Annak bemutatása, hogy a vizsga során, valamennyi vizsgarészre vonatkozóan hangfelvétel rögzítése történik, amely utólag ellenőrizhető (számítógép kimenetén kiadott hangok rögzítése - minimum 128 kb/s bitrátával).
 • k. A vizsgázók számára a vizsga teljes időtartama alatt elérhető online és telefonos
 • ügyfélszolgálat biztosítása.
 • l. Arra vonatkozó eljárásrend bemutatása, hogyan történik az online-kapcsolat
 • helyreállítása, ha a vizsga alatt a vizsgaközpont és a vizsgázó között megszakad.
 • m. A vizsgáztatási rendszerhez kapcsolódó informatikai rendszerhelyreállítási és
 • archiválási terv leírása.

2. A vizsgaközpont felelős vezetőjének aláírt nyilatkozatát az alábbi szöveggel:

„A nyelvvizsgaközpont felelős vezetőjeként kötelezettséget vállalok a számítógépes nyelvvizsgáztatásra vonatkozó hatályos akkreditációs szabályozáson túl az elektronikus (online) vizsgáztatásra előírt feltételek teljesítésére. Kijelentem, hogy a nyelvvizsgaközpont biztosítani tudja az elektronikusan (online) lebonyolított nyelvvizsgák szabályszerű lebonyolítását, a vizsgázók biztonságos beazonosítását."