Ugrás a tartalomhoz

FELHÍVÁS SZÁMÍTÓGÉPES NYELVVIZSGA MEGSZERVEZÉSÉRE ÉRVÉNYES AKKREDITÁCIÓVAL RENDELKEZŐ ÁLLAMILAG ELISMERT NYELVVIZSGAKÖZPONTOK SZÁMÁRA

2020. április 14.

A Kormány 101/2020 (IV.10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során teendő, egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről 8. § (3) értelmében „A 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti számítógépes nyelvvizsgák lefolytatásához szükséges tárgyi feltételekkel rendelkező akkreditált vizsgaközpont akkreditációját az Oktatási Hivatal kérelemre a veszélyhelyzet időszakára módosíthatja, kiegészítheti, annak érdekében, hogy a biztonságosan beazonosítható vizsgázó a vizsgát nem az akkreditált nyelvvizsga helyszínen, elektronikus úton, az Akkreditációs Kézikönyvben meghatározott alapelvek szerint szabályszerűen tehesse le."

Fenti jogszabály alapján felhívjuk azon államilag elismert nyelvvizsgaközpontokat, amelyek számítógépes nyelvvizsgák lebonyolítására érvényes akkreditációval rendelkeznek, hogy az országos veszélyhelyzet ideje alatt az elektronikus (online) vizsgáztatási forma megteremtésével tegyék lehetővé a nyelvvizsga letételét a hozzájuk jelentkezők számára, ezzel is elősegítve azt, hogy a sikeresen nyelvvizsgázók a felvételi eljárásban többletpontokhoz juthassanak.

Az elektronikus (online) vizsgáztatási jogosultság az alábbiak szerint kérelmezhető:

A felhívásra jelentkező nyelvvizsgaközpont elektronikus úton (a NYAK.info@oh.gov.hu e-mail címre) benyújtja a nyelvvizsgaközpont vezetője által aláírt hivatalos kérelmet, amelyben az országos veszélyhelyzet idejére kérelmezi számítógépes nyelvvizsgáztatásra történő akkreditációjának elektronikus (online) vizsgáztatással történő kiegészítését.

A Hivatal a nyelvvizsgaközpont kérelmét soron kívül, legfeljebb 8 napos eljárás során sommás eljárásban elbírálja, és a feltételeknek történő megfelelés esetén döntést hoz az engedélyezésről, ellenkező esetben az elutasításról. A döntésről szóló határozatot elektronikus úton juttatja el a kérelmezőhöz.

A kérelemnek az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:

1. Részletes bemutatását annak, hogy a kérelmet benyújtó nyelvvizsgaközpont a számítógépes nyelvvizsgáztatásra vonatkozó hatályos akkreditációs szabályozáson túl biztosítja az alábbi feltételeket:

2. A vizsgaközpont felelős vezetőjének aláírt nyilatkozatát az alábbi szöveggel:

„A nyelvvizsgaközpont felelős vezetőjeként kötelezettséget vállalok a számítógépes nyelvvizsgáztatásra vonatkozó hatályos akkreditációs szabályozáson túl az elektronikus (online) vizsgáztatásra előírt feltételek teljesítésére. Kijelentem, hogy a nyelvvizsgaközpont biztosítani tudja az elektronikusan (online) lebonyolított nyelvvizsgák szabályszerű lebonyolítását, a vizsgázók biztonságos beazonosítását."

vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra