Kérelemminták a magyar állami ösztöndíjjal kapcsolatos ügyintézéshez

Tanulmányi szakaszban benyújtható kérelmek:

Oklevélszerzési határidő felfüggesztése

Külföldi hallgatói jogviszonyra tekintettel benyújtható kérelem.

Felhívjuk a figyelmet, hogy jogszabályváltozás miatt az egyes felsőoktatással, szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő törvények módosításáról szóló 2022. évi LIX. törvény 55. § 4. és 5. pontja értelmében a magyar állami ösztöndíjjal összefüggő oklevélszerzési kötelezettség felfüggesztése nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése érdekében felnőttképzésben folytatott tanulmányokra jogcímen 2022. december 20. napjától nem kérelmezhető.

Mentesítés oklevélszerzési kötelezettség alól

 

Munkavállalási szakaszban benyújtható kérelmek:

Hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség három esetben állhat fenn:

a) 2020.01.01-ét követően az oklevélszerzési kötelezettség nemteljesítése miatt rövid határidővel teljesítendő hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettséget állapított meg a Hivatal.

b) Sikeres oklevélszerzést követően 20 éves, hosszú határidővel teljesítendő hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettséget állapított meg a Hivatal.

c) 2019.12.31-ig megállapított visszafizetési kötelezettség helyett vállalt hazai munkaviszony-fenntartás.

 

Rövid határidővel teljesítendő hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség esetén:

Hazai munkaviszony beszámítás kezdetének módosítása

Akkor nyújtható be, ha már kapott rövid határidővel teljesítendő hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettséget            megállapító döntést.

Mentesítés hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség alól

Munkakötelezettség felfüggesztése:

Felfüggesztés magyarországi hallgatói jogviszonyra

Felfüggesztés külföldi hallgatói jogviszonyra

Felfüggesztés nappali rendszerben, iskolarendszerű szakképzésben tanulói jogviszonyra

Példaesetek a munkakötelezettség felfüggesztéséhez


Hosszú határidővel teljesítendő hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség esetén:

Mentesítés hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség alól

 

2019.12.31-ig megállapított visszafizetési kötelezettség helyett vállalt hazai munkaviszony-fenntartás esetén:

Mentesítés hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség alól

Munkakötelezettség felfüggesztése:

Felfüggesztés magyarországi hallgatói jogviszonyra

Felfüggesztés külföldi hallgatói jogviszonyra

Felfüggesztés nappali rendszerben, iskolarendszerű szakképzésben tanulói jogviszonyra

Példaesetek a munkakötelezettség felfüggesztéséhez


Visszafizetési szakaszban benyújtható kérelmek:

Mentesítés visszatérítési kötelezettség alól

Részletfizetés

2019. december 31-ig megállapított visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódóan benyújtható kérelem:

Visszatérítési kötelezettség helyett hazai munkaviszony vállalása


Egyéb kérelmek, kérelmezéshez kapcsolódó iratok:

Meghatalmazás

Adatmódosítás

Nyilatkozattétel igazoló dokumentum benyújtásához

 

A kérelem benyújtásának módja:

A magyar állami ösztöndíj igénybevételével kapcsolatos kérelmek fő szabály szerint postai úton, aláírással ellátva nyújthatók be az Oktatási Hivatalhoz.

Postai cím:

Oktatási Hivatal
Magyar Állami Ösztöndíj Főosztály
Budapest
1893

A fenti kérelemminták nem kötelező formanyomtatványok, az ügyfelek saját szövegezéssel, kézírással vagy nyomtatott formában is benyújthatják kérelmeiket.

 

A magyar állami ösztöndíjjal kapcsolatos tájékoztatók elérhetők https://www.oktatas.hu/magyar-allami-osztondij/altalanos_tajekoztatok linken, ezen belül a „Részletes tájékoztató a magyar állami ösztöndíjas jogviszonyról" elnevezésű pdf. dokumentum 10. fejezetében olvashat a magyar állami ösztöndíjas kérelmekről.

Nyomtatás