Jogszabályok

A magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeit és az Oktatási Hivatalnak a feltételek teljesítése nyomon követésével kapcsolatos hatósági tevékenységét az alábbi jogszabályok határozzák meg:

  • A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (48/A. § - 48/S. §),
  • A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet,
  • A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet,
  • Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet,
  • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
  • A felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet.
  • Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
  • Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet
  • A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény
  • A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról szóló 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet

Forrás a hatályos jogszabályok eléréséhez: https://njt.hu/

 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben 2019. december 31-ig megállapított visszafizetési kötelezettséget, vagy azon alapuló visszafizetés helyett hazai munkaviszony-fenntartást, utólagos munkát vagy részletfizetést engedélyező döntést kapott az Oktatási Hivataltól, akkor az Ön esetében az alábbi időállapotú jogszabályok alkalmazandók:

Nyomtatás