Eljárási illeték befizetése

A felsőoktatási képzésre történő beiratkozáskor a hallgató nyilatkozik arról, hogy vállalja a magyar állami ösztöndíj feltételeit, nevezetesen, hogy a jogszabály által meghatározott irányadó határidőn belül oklevelet szerez (oklevélszerzési kötelezettség), illetve az oklevélszerzést követően hazai munkaviszonyt tart fenn (munkavállalási kötelezettség).

Bizonyos – a jogszabályban foglalt – feltételek fennállása esetén lehetőség van arra, hogy a hallgató a vállalt kötelezettségek teljesítésére kérelemmel halasztást (oklevélszerzési határidő felfüggesztése) vagy a teljesítés alól mentesítést kérjen, továbbá a nem teljesítés vagy teljesítésre nyitva álló határidő elmulasztása esetén keletkező visszatérítési kötelezettséget részletfizetéssel vagy a hazai munkaviszonyban töltött időtartam beszámításával egyenlítse ki.

A kérelemre induló hatósági ügyintézés illetékköteles, az eljárási illeték 3.000 Ft. Az illeték az Oktatási Fizetési Portálon keresztül vagy illetékbélyeg formájában fizethető meg. A befizetéssel kapcsolatos minden információ megtalálható a kötelezettséget megállapító döntésben, valamint az Általános tájékoztatók menüponton a Részletes tájékoztató a magyar állami ösztöndíjas jogviszonyról (pdf) c. dokumentumban, illetve a Kérelemminták oldalon a kérelemminták kitöltési segédletében.

A kérelemhez kapcsolódó eljárási illeték az Oktatási Fizetési Portálon fizethető be.

Az Oktatási Fizetési Portál használata előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztrációt követően a portál felületére belépve kell megadni a díj befizetéséhez kapcsolódó adatokat. Ennek keretében kérjük megadni, hogy az eljárási illeték mely ösztöndíjhoz és hatósági döntéshez kapcsolódóan történik. A kosár tartalmának véglegesítését követően bankkártyával történik az összeg kiegyenlítése. A befizetést követően a rendszer visszaigazolja a pénzügyi tranzakció sikerességét vagy meghiúsulását.

A magyar állami ösztöndíjjal kapcsolatos egyéb információk elérhetőek a https://www.oktatas.hu/magyar-allami-osztondij oldalon.

A kérelem elbírálásáért fizetendő illetéket az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 29. § (1) bekezdése, az illeték megfizetésnek módját pedig az Itv. 73. § (1) bekezdése határozza meg.