ReDesign – népművészeti hagyományokon alapuló tárgyalkotó- és díszítőverseny

Pályázati kiírás

Az Oktatási Hivatal EFOP 3.10.1-17 projektje hagyományteremtő szándékkal

ReDesign

címmel népművészeti hagyományokon alapuló tárgyalkotó- és díszítőpályázatot
hirdet a Kárpát-medencei magyar tanítási nyelvű iskolák diákjai számára.

A verseny pedagógiai célja

A verseny kiírásával az általános iskolák felső tagozatára és középiskolába járó, a népművészet iránt érdeklődő tanulókat, az iskolák tehetséggondozó alkotóműhelyeit, valamint újak létrejöttét kívánjuk támogatni.

A pályázat célja továbbá, hogy megszólítsuk azokat a fiatalokat, akik korábban nem álltak szoros kapcsolatban hagyományainkkal, népművészetünkkel, vagy nem gondolkodtak annak újszerű, mai környezetbe illő átültetésén. A pályázat lehetőséget nyújt arra is, hogy felhívjuk figyelmüket környezetünk hagyományos értékeire, a kézműves alkotások egyediségére és különlegességére, és hogy megtapasztalhassák az alkotómunka örömét.

A verseny kategóriái

Pályázhatnak az általános iskolák felső tagozatára és középiskolába járó, népművészet iránt érdeklődő tanulók: egyének és legfeljebb 3 fős alkotócsoportok. Egy alkotó (vagy csoport) több pályaművel, tárgyegyüttessel is nevezhet.
A pályamunkákat általános iskolás és középiskolás kategóriában külön értékeli és díjazza a zsűri.

Választható műfajok

Hímzés, szövés, faragás, nemezelés, gyöngymunkák és ezen technikák ötvözete.

Választható témakörök és formai követelmények

I. TECHNIKA és FORMA témakör – mai használati tárgy vagy ruhadarab elkészítése valamely néprajzi tájegységre jellemző hagyományos népi, kismesterségbeli technológiával.

Beadandó produktumok:

a) Hagyományos eljárással elkészített mai használati tárgy, öltözet, ruhadarab vagy kiegészítő.
Maximum 5 összetartozó tárgytípus szerepelhet egy pályázati anyagban.

b) Tervdokumentáció (8-10 oldal):

 • a tájegység – amelyhez a tárgyalkotáshoz felhasznált technológia kötődik – lehető legpontosabb megjelölése, a tárgykészítés hagyományos munkafolyamatának és technikájának leírása, a tájegységre jellemző sajátosságok szöveges bemutatása (maximum 2 oldal);
 • az elkészült tárgy hagyományőrző jegyeinek, használati funkciójának és újszerűségének leírása (maximum 1 oldal);
 • a forrásanyagról készült fotók, esetleg rajzok;
 • a pályázatra beadott tárgy(ak) terve, tervvariációi;
 • az elkészítés folyamatának dokumentálása (fotók) szöveges magyarázattal.

c) A kész pályamunká(k)ról 6 fénykép, amely a tárgyat teljes terjedelmében és részleteiben, különböző látószögekből egyaránt megmutatja.

II. DÍSZÍTMÉNY témakör – valamely néprajzi tájegységre jellemző népművészeti motívumkincs alkalmazása megvásárolt késztermékre (használati tárgy, ruhadarab).

Beadandó produktumok:

a) Egy néprajzi tájegységre jellemző hagyományos motívumkincs felhasználásával díszített használati tárgy, ruhadarab vagy kiegészítő. Az alap lehet kereskedelmi forgalomban kapható árucikk.
Maximum 5 összetartozó tárgytípus szerepelhet egy pályázati anyagban.

b) Tervdokumentáció (8-10 oldal):

 • a tájegység – amelyhez a tárgyalkotáshoz felhasznált díszítő motívum kötődik – lehető legpontosabb megjelölése, a választott motívumkincs eredeti alkalmazáskörnyezetének bemutatása (maximum 2 oldal);
 • annak bemutatása, hogy az elkészült tárgy(ak) díszítményei hogyan egészítik ki a megvásárolt alap formavilágát, és annak taglalása, hogy milyen többletet adnak a tárgynak (maximum 1 oldal);
 • a forrásanyagról készült fotók;
 • a pályázatra beadott tárgyak terve, tervvariációi (rajzok);
 • az elkészítés folyamatának dokumentálása (fotók) szöveges magyarázattal.

c) a kész pályamunká(k)ról 6 darab fénykép, amely a tárgyat teljes terjedelmében és részleteiben, különböző látószögből egyaránt megmutatja.

A nevezés módja és határideje

Regisztrálni 2018. szeptember 3. napját követően a karpatmedence.oktatas.hu/redesign linkre kattintva a nevezési lap(ok) kitöltésével és a tanulói jogviszony igazolásnak feltöltésével lehet.

A pályaműveket 2018. november 23-án 23.59-ig kell feltölteni.

A verseny díjazása

A szakemberekből álló zsűri döntése alapján a legjobb pályamunkákból kiállítást rendezünk. A díjkiosztó ünnepségen az alkotók oklevelet, jutalmat kapnak, és népművészeti táborban vehetnek részt.

A díjkiosztó ünnepségre és a táborba meghívott nyerteseket utazási, szállás- és ellátási költség nem terheli.

Pályázati feltételek

 • A nevezés akkor érvényes, ha a pályázó vagy az alkotócsoport valamennyi tagja rendelkezik tanulói jogviszonnyal, és a jelentkezési lap mellékleteként a tanulói jogviszony igazolását kitöltve (az intézményvezető aláírásával és az iskola hivatalos bélyegzőjével ellátva), PDFformátumban feltöltötte.
 • Nevezni a megadott határidőig, a szükséges dokumentumok és produktumok feltöltésével lehet.
 • A nevezéssel az alkotók hozzájárulnak, hogy a verseny szervezői a pályamunkákról készült képeket honlapjukon nyilvánossá tegyék, és a műveket kiállításon bemutassák. A kiállítást követően a pályaműveket visszajuttatják a pályázóknak.
 • Kizárólag olyan terjedelmű pályamunkák fogadhatók be, amelyek személygépkocsiban szállíthatók.

A pályamunkák elkészítésével kapcsolatos kérdésekre Illés Vanda szakértő válaszol.
Elérhetősége: illes.vanda@oh.gov.hu

A pályázat plakátja a linkre kattintva letölthető.

Nyomtatás

CÍMKÉK

efop3101, pályázat