Eredményesen zár a Kárpát-medence oktatási kapcsolatait erősítő projekt

A Kárpát-medence magyar nyelvű oktatásának fejlődéséhez és oktatásszakmai hálózatok kiépítéséhez járult hozzá az Oktatási Hivatal (OH) az EFOP-3.10.1-17-2017-00001: Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival című projektben, amelyet a Debreceni Egyetemmel és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemmel közösen, az Európai Unió 2,525 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatásával valósított meg.

A projekt a szomszédos országok magyar nyelvű oktatási intézményeinek, pedagógusszervezeteinek és oktatási szakembereinek bevonásával segítette elő határokon átívelő együttműködések megvalósítását. Célcsoportjai a köznevelési és felsőoktatási intézmények pedagógusai, oktatói, szakmai munkatársai, hallgatói és tanulói, valamint az oktatást támogató szervezetek, például pedagógusszövetségek, tanári egyesületek, pedagógiai oktatási központok voltak. Az OH többek között tudástranszferrel, jó gyakorlatok megosztásával, képzésekkel, mentorálással, tanulmányutakkal, tematikus konferenciákkal, kézikönyvekkel, összegző és tájékoztató kiadványokkal, valamint az iskolák nemzetközi beágyazottságának erősítésével járult hozzá a Kárpát-medencei makrorégiók magyar nyelvű oktatásának fejlődéséhez.

A projekt célul tűzte ki többek között diplomás pályakövetési, karrierszolgáltatási és alumni-rendszerek meghonosítását a régiókban, valamint a továbbtanulást, a pályaorientációt, illetve a felsőoktatásba való bejutást és bennmaradást segítő sikeres helyi módszerek bemutatását. Az ennek érdekében rendezett „Pályaorientációs országjárás” 60 külhoni helyszínén több mint 3000-en, az érettségire, felvételire felkészítő programokon közel 200-an, a kutatói pályát és a felsőoktatásban való bennmaradást népszerűsítő felsőoktatási előadásokon pedig összesen közel 700-an vettek részt. A projekt továbbá támogatta a kompetenciamérésben való részvételt a magyarországi jó gyakorlat mintájára, a lemorzsolódást csökkentő sikeres intézményi programok meghonosítását, valamint tehetséggondozási programok lebonyolítását a külhoni közoktatásban. 3000 tanuló bevonásával 53 tanulói adatfelvétel valósult meg külhoni iskolákban. A tehetségek kibontakozását egyebek mellett táborok és Kárpát-medencei diákversenyek segítették: az Évszázadok Öröksége művelődéstörténeti vetélkedő, a ReDesign népművészeti tárgyalkotó és díszítő pályázat, valamint a Mobilszem diákfilmverseny. A vetélkedőkre összesen mintegy 1000 tanuló nevezett.

A Kárpát-medence értékeivel tanulmányutakon és népművészeti találkozókon ismerkedhettek meg a tanulók. Helyi Tudástár címmel 7 makrorégiós kultúrtörténeti és helyismereti kiadványból álló sorozat is készült, amely tanári segédletnek is kiváló, és a jelenlegi országhatárok által felszabdalt, de geográfiailag és kulturálisan több ponton összetartozó régiókat mutatja be.

A háromszor megrendezett Kárpát-medencei Pedagógus Szabadegyetem kötetlenebb ismerkedésre, eszmecserére is lehetőséget biztosított a szakmai konzultációk, tudásmegosztás mellett.

A 2017. december 1-től 2021. december 31-ig tartó projekt sokszínű programjain mintegy 5000 pedagógus, közel 8000 tanuló és 700 hallgató vett részt szerte a Kárpát-medencéből.

Nyomtatás