EFOP-3.10.1-17-2017-00001: Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival

Főkedvezményezett: Oktatási Hivatal
Konzorciumi tagok: Debreceni Egyetem, Szent István Egyetem

A projekt megvalósítási ideje:
2017. december 1. – 2021. december 31. (49 hónap)

A megvalósítás költsége: 2 525 728 984 Ft
Az Oktatási Hivatal keretösszege: 1 827 413 184 Ft
A támogatás mértéke: 100%

 

A projekt célja Kárpát-medencei oktatásszakmai hálózatok létrejöttének elősegítése, majd a hálózatok által közvetített tudástranszferen, jó gyakorlatok megosztásán, kölcsönös együttműködéseken keresztül a térség fejlesztéséhez, fejlődéséhez és a fennálló társadalmi egyenlőtlenségek felszámolásához való hozzájárulás.
További cél a köznevelési pedagógiai és a felsőoktatási hallgatói-kutatói hálózatokon keresztül szélesíteni a makrorégió magyar nyelvterületei oktatási és tudásmegosztási problémáinak megoldási lehetőségeit.
A határokon átívelő együttműködések, hálózatok és hálózatos tudástranszfer megvalósítása érdekében szoros kapcsolatok épülnek ki a szomszédos EU- és nem EU-tagállamok magyar pedagógusszervezeteivel, valamint felsőoktatási intézményeivel.

A projekt fő céljai:

1. A meglévő köznevelési és felsőoktatási intézmények, rendszerek fejlesztése, hatékonyságuk növelése az alapfokú iskolától az egyetemig: a makrorégióban kiemelten problémát jelentő korai iskolalehagyás és lemorzsolódás elleni küzdelemmel, a térség elismert jó gyakorlatainak megosztásával, a résztvevő iskolák mentorálásával, az egyes alapfokú iskolákban önkéntes alapon tervezett kompetenciaméréssel, valamint a felsőfokú képzések bővítésével, a felnőtt korosztálynak szánt nemformális, gyakorlatorientált képzésekkel és a hallgatói szolgáltatások fejlesztésével.

2. Tanulók és hallgatók kompetenciáinak fejlesztése, lehetőségeinek bővítése: egyéni tanácsadással, szakmai tanulmányutakkal, tehetséggondozással, tudományos fórumokon való részvétellel, pályaorientációs és karrierrendezvényekkel, szakmai gyakorlatok és nemformális képzések szervezésével.

3. A felsőoktatási intézmények nemzetközi beágyazottságának erősítése: a hallgatói és oktatói mobilitás növelésével, a felsőoktatási intézmények egyes képzéseinek és tevékenységeinek határokon átnyúlóvá tételével, regionális beágyazottságuk, országhatárokon átnyúló együttműködéseik és hatókörük bővítésével.

4. A munkaerőpiaci kapcsolatok erősítése: a képző intézmények és a térségi munkaadók összekapcsolása, igényeik és elvárásaik egyeztetése, a felsőoktatási hallgatók munkaerőpiacon való boldogulásának elősegítése szakmai gyakorlatok támogatásával, a képzési programot kiegészítő, gyakorlati tudást biztosító kurzusok szervezésével, valamint azonnal hasznosítható, gyakorlati ismereteket nyújtó nemformális képzések indításával.

A projektben az Oktatási Hivatal feladatai közé tartozik:

- A működő köznevelési és felsőoktatási intézmények, oktatási rendszerek fejlesztése, hatékonyságuk növelése a korai iskolaelhagyás és lemorzsolódás elleni intézkedések eredményeivel, a térség bevált, sikeres jó gyakorlatainak megosztásával, mentori és pedagógus-csereprogramokkal, pedagógus-továbbképzésekkel, kompetenciaméréssel, tananyagok és módszertani anyagok fejlesztésével, diplomás pályakövető rendszerek alkalmazásával, a munkaerőpiaci kapcsolatok kiterjesztésével, továbbá az egyetemek nemzetközi beágyazottságának erősítésével.

- A tanulók és a felsőoktatási intézmények hallgatói kompetenciáinak fejlesztése, lehetőségeinek bővítése: szakmai tanulmányutakkal, tehetséggondozással, pályaorientációs és karrierrendezvényekkel, a felsőoktatásba való bekerülés elősegítésével, nemzetközi kutatócsoportokkal, tudományos fórumokon való részvétellel, szakmai gyakorlatok szervezésével.

Rendezvények >>

Versenykiírások, pályázatok >>

Nyomtatás

CÍMKÉK

efop3101