Csökkent az iskolai lemorzsolódás veszélyeinek kitett tanulók száma

A végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának csökkentésére irányuló EU 2020 stratégia célkitűzéséhez kapcsolódva hazánk – más európai országhoz hasonlóan – ezen tanulói arányszám 10%-ra csökkentését vállalta 2020-ig. Az Európai Unió Oktatási Tanácsa 2011 első felében, a magyar elnökség alatt fogadott el Ajánlást a korai iskolaelhagyás elleni szakpolitikákról. A dokumentum többek között arra ösztönzi a tagállamokat, hogy építsenek ki jelzőrendszert a korai iskolaelhagyás megelőzése céljából, és dolgozzanak ki specifikus beavatkozásokat azok számára, akik ezek nélkül biztosan lemorzsolódnának az oktatási rendszerből. A végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében tett kormányzati szakpolitikai intézkedések jogszabályi kereteit a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2014. évi módosítása jelölte ki azzal, hogy 4 § 37. pontjában definiálta a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók fogalmát, valamint rendelkezett a lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer (a továbbiakban: jelzőrendszer) kiépítéséről. A jelzőrendszerbe a magyarországi iskolák az 5-12. évfolyamon nappali rendszerben tanuló, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulóikra vonatkozó adatokat első alkalommal a 2016/2017-es tanévben töltötték fel, illetve azóta félévente egy - egy alkalommal. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra vonatkozó adatgyűjtésben, a 2017/2018-as tanévben 2802 köznevelési intézmény, 3870 feladatellátási hellyel volt érintett. 326 intézmény 458 feladatellátási helye nyilatkozott úgy, hogy nem érintettek tanulói a lemorzsolódás veszélyében. Ez azt jelenti, hogy az ország valamennyi köznevelési intézményeinek 11,63%-ában az 5-12. évfolyamos tanulók között egyáltalán nincs lemorzsolódással veszélyeztetett diák.

Az iskolai lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma és aránya valamennyi megyében és a fővárosban is csökkent 2018-ra a 2017. évi adatszolgáltatáshoz viszonyítva. Országosan a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma 2017. júniusában az intézmények által szolgáltatott adatok alapján 80 900 fő volt (10,85%), 2018 júniusára ez a szám 66 121 tanulóra (8,86%) csökkent. A legnagyobb arányban Nógrád (3,4%-kal), Somogy (3,2%-kal) és Bács-Kiskun (3,2%-kal) megyékben csökkent a lemorzsolódással veszélyeztett tanulók száma. Továbbra is Budapest rendelkezik a legjobb mutatóval a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók arányát tekintve (5,46%) és továbbra is a három legveszélyeztetettebb megye Nógrád (16,2%), Szabolcs-Szatmár-Bereg (15%) és Borsod-Abaúj-Zemplén (14,1%) megye. Nógrád megyében a 2017-évi 19,6%-ról 2018-ra 16,2 %-ra, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 17,5%-ról 15%-ra, Borsod-Abaúj – Zemplén megyében pedig 15,9%-ról 14,1%-ra csökkent a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya. Tizenegy megyében és a fővárosban a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya 10 %-nál kevesebb a 2018. júniusi adatszolgáltatás adatai alapján.

A lemorzsolódással veszélyeztett tanulók száma és aránya valamennyi intézménytípusban csökkent az utóbbi egy tanév pedagógiai és szervező – támogató tevékenysége során, a legnagyobb mértékű csökkenés a szakképzésben tanuló diákok körében történt: a szakgimnáziumokban a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya 12,21%-ról 8,55%-ra, a szakközépiskolákban 18,03%-ról 14,83%-ra csökkent.

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkenése több összetevőre vezethető vissza. A jelzőrendszer bevezetésével az intézményekben a korábbinál nagyobb figyelmet kap a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók iskolai és fenntartói támogatása, az iskolák maguk is nagy számban keresik azokat a pedagógiai támogatási formákat és lehetőségeket, amelyekkel eredményesebbek lehetnek a lemorzsolódás csökkentéséének a területén. A lemorzsolódással kiemelten veszélyeztetett intézmények az elmúlt időszakban célzott szakmai támogatást kaptak (és kapnak továbbra is) EFOP és GINOP pályázatok keretében, illetve az Oktatási Hivatal Pedagógiai Oktatási Központjaitól.

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerben rögzített összesített tanulói létszámadatok az alábbi linkeken érhetőek el:

Kimutatások

Lekérdezések

Nyomtatás