Végzettség nélküli iskolaelhagyás

A végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának csökkentésére irányuló EU 2020 stratégia célkitűzéséhez kapcsolódva hazánk – más európai országhoz hasonlóan – a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának 10%-ra csökkentését vállalta 2020-ig.

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerről és a rendszerbe történő adatszolgáltatás rendjéről szóló tájékoztató értekezleten elhangzott prezentációk:


A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésének alapja a köznevelési rendszerben tanulmányokat folytató, de lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók kiemelt, komplex támogatása, ami a köznevelési rendszer szintjén elsősorban a korai iskolaelhagyással kiemelten érintett köznevelési intézmények fejlesztésével, illetve az ezen intézmények és pedagógusaik számára nyújtott szakmai szolgáltatások biztosításával érhető el.

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulóa nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 37. pontja értelmében – az a tanuló, akinek az adott tanévben a tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti vagy a megelőző tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat, és esetében komplex, rendszerszintű pedagógiai intézkedések alkalmazása válik szükségessé.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkt. vhr.) 1. § (2) bekezdés 21. pontja értelmében a köznevelési információs rendszer (a továbbiakban: KIR) részeként működtetett korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer célja, hogy a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkentése érdekében pedagógiai-szakmai támogatást nyújtson az érintett tanulók, pedagógusok, intézmények és fenntartóik számára.

A lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató informatikai rendszer itt érhető el: https://www.kir.hu/kir2esl

Az alábbiakban a korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerhez, illetve az Oktatási Hivatal lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra vonatkozó statisztikai adatgyűjtéséhez kapcsolódó szakmai segédanyagok között böngészhetnek.

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra vonatkozó online adatgyűjtés adattáblái az alábbi linkeken érhetőek el:

Az online adatgyűjtésre vonatkozó gyakran ismételt kérdések és az azokra adott válaszok innen letölthetőek: ESL gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Az elmúlt tanév végi intézmlnyi adatokról szóló összefoglalót itt érheti el.

Nyomtatás