OKTV 2013/2014 - tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végzett pedagógusok, oktatók

A tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végzett pedagógusok, oktatók a Nemzeti Tehetség Program által alapított „Bonis Bona – A Nemzet Tehetségeiért" elismerésben részesültek az OKTV díjkiosztóján.

 

Áldozatos és kiemelkedően eredményes tehetségsegítő munkájuk elismeréseképpen Bonis Bona – A Nemzet Tehetségeiért díjjal kitüntetettek:

Tantárgy Felkészítő tanár neve, intézménye
angol I. Kárpáti Attila
az Óbudai Árpád Gimnázium tanára
angol II. Rozsos Gabriella
az Győri Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola tanára
biológia I. Bancsó Andrea
a kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium tanára
biológia II. Jankyné Jurecska Mária
a tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium tanára
dráma Subiczné Palotai Erzsébet
a Debreceni Ady Endre Gimnázium tanára
filozófia Takács Márta Éva
a Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium tanára
fizika I. Dombi Anna
a Pécsi Janus Pannonius Gimnázium tanára
fizika II. Nagy Tibor
a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium tanára
földrajz Udvarhelyiné Hyross Amelita
a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium tanára
francia nyelv I. Babicz Mária
a gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Diákotthon tanára
francia nyelv II. Juhász Gábor
a Váci Madách Imre Gimnázium tanára
horvát nyelv és irodalom Kis Kollár Ilona
a pécsi Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium tanára
informatika I. Ipcsics Csilla
a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium tanára
informatika II. Siegler Gábor
a Budapest XIII. Tankerülete Berzsenyi Dániel Gimnázium tanára
kémia I. Halmi László
a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium tanára
kémia II. Sebő Péter
a budapesti ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium tanára
latin nyelv Jankovics László
a budapesti ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium tanára
magyar irodalom Aczél Ákos
a Debreceni Vegyipari Szakközépiskola tanára
magyar nyelv Dr. Asztalos Éva
a budapesti Németh László Gimnázium tanára
matematika I. Péterváriné Kiss Sarolta
a Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti Tagintézménye tanára
matematika II. Árki Tamás
a győri Révai Miklós Gimnázium és Kollégium tanára
matematika III. Schultz János
a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium tanára
mozgóképkultúra és médiaismeret Papp Zsolt
a Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium tanára
művészettörténet Rónaszéki Linda
a szombathelyi NYME Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanára
német nemzetiségi nyelv és irodalom dr. Hidas Ildikó
a pilisvörösvári Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanára
német nyelv I. Jenei Marianna
a debreceni Tóth Árpád Gimnázium tanára
német nyelv II. Manz Alfréd
a bajai Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja tanára
olasz nyelv I. Mózes Erika
a Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium tanára
olasz nyelv II. Fazekas Claudia
a budapesti Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium tanára
orosz nyelv Shalpykova Karina
a budapesti Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi  Szakközépiskola tanára
rajz és vizuális kultúra Kővári Attila
a debreceni Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola tanára
spanyol nyelv I. Bugán Ilona
a budapesti ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola tanára
spanyol nyelv II. dr. Gőgh Ágnes
a veszprémi Vetési Albert Gimnázium tanára
szlovák nyelv és irodalom Pecsenya Edit
a békéscsabai Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium tanára
történelem Tenkné Tóth Klára
a győri Révai Miklós Gimnázium és Kollégium tanára

 

Több éves kiemelkedően eredményes és áldozatos tehetségsegítő munkájuk elismeréseképpen a Bonis Bona – A Nemzet Tehetségeiért díjjal kitüntetettek:

Tantárgy Jutalmazott neve
fizika I-II. kategória Dr. Gyémánt Iván
fizika I-II. kategória Dr. Varga Zsuzsanna
magyar irodalom Dr. Görömbei Andrásné
magyar irodalom Dr. Szabó Szabolcs
magyar irodalom Sziliné dr. Simon Márta
matematika I. kategória Dr. Csorba Ferenc
matematika I. kategória Hárspatakiné Dékány Vera
matematika II. kategória Somogyi I. Gyöngyi
olasz nyelv I-II. kategória Dr. Nyitrai Tamás
orosz nyelv Somfai István
rajz és vizuális kultúra Dr. Gaul Emil
spanyol nyelv I-II. kategória Dr. Zoltán Márta
szlovák nyelv és irodalom Maruzsné dr. Sebó Katalin
történelem Dr. Draskóczy István
Nyomtatás

CÍMKÉK

oktv