OKTV 2009/2010 - Összesített adatok

A 2009/2010-es tanév OKTV összesített adatai

 

A versenyek 26 tantárgyból 37 kategóriában zajlottak.

Az induló versenyzők száma: 27094

Az induló versenyzők iskoláinak száma: 652 középiskola

A versenyre történt jelentkezések, nevezések száma: 36552

(Egy diák több tárgyból is indulhatott.)

 

A legnagyobb létszámú versenytárgyak:

 

biológia (2 kategória):

5711

matematika (3 kategória):

5646

angol nyelv (2 kategória):

5564

informatika (2 kategória):

3584

történelem (1 kategória):

3450

német nyelv (2 kategória):

2424

fizika (2 kategória):

2172

magyar irodalom (1 kategória):

1492

kémia (2 kategória):

1438

földrajz (1 kategória):

862

francia nyelv (2 kategória):

810

spanyol nyelv (2 kategória):

654

olasz nyelv (2 kategória):

565

rajz és vizuális kultúra (1 kategória):

521

magyar nyelv (1 kategória):

509

 

A döntőkben helyezést elért versenyzők (részvételek) száma: 1074

(egy döntőben max. 50 fő versenyezhetett)

A döntőkben helyezést elért versenyzők iskoláinak száma: 237

 

Az 1-30. helyezettek száma: 911

(a felsőoktatási felvételin versenyeredményükért többletpontot kaphatnak)

1-30. helyezettek iskoláinak száma: 210

 

Az 1-3. helyezést elért versenyzők száma: 108

Az 1-3. helyezést elért versenyzők iskoláinak száma: 70

 

A 37 győztes versenyző középiskoláinak száma: 27