OKTV 2016/2017 - Tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végzett pedagógusok, oktatók

Áldozatos és kiemelkedően eredményes tehetségsegítő munkájuk elismeréseképpen Bonis Bona – A Nemzet Tehetségeiért díjjal kitüntetettek:

Tantárgy Felkészítő tanár neve, intézménye
angol I. kategória Bekő Edit
a budapesti Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Szakgimnázium
angol II. kategória Fejes Norbert
a Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
biológia I. kategória Dr. Szalainé Tóth Tünde
a veszprémi Lovassy László Gimnázium
biológia II. kategória Nagy Péter
a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
dráma Hajdú Zsoltné
a Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium
filozófia Gyeskó Ágnes
a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
fizika I. kategória Gärtner István
az Óbudai Árpád Gimnázium
fizika II. kategória Lakatos-Tóth István
a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium
földrajz Szőllősy László
a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium
francia nyelv I. kategória Domokos Katalin
a budapesti ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium
francia nyelv II. kategória Pócsné Berkesi Zsuzsanna
a Budapest VI. Kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium
informatika I. kategória Csató Endre a miskolci Földes Ferenc Gimnázium
informatika II. kategória Tassy Gergely a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium
kémia I. kategória Karasz Gyöngyi a Gödöllői Török Ignác Gimnázium
kémia II. kategória Endrész Gyöngyi a miskolci Földes Ferenc Gimnázium
latin nyelv Marton József a kecskeméti Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda
magyar irodalom Dr. Vonáné Vincze Viktória
a miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon
magyar nyelv Hajdú Ágnes
a Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium
matematika I. kategória Velkeyné Palócz Erika
a Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma
matematika II. kategória Tóthné Berzsán Gabriella
a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium
matematika III. kategória Tóth Mariann
a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium
mozgóképkultúra és médiaismeret Szarvas Ildikó
a budapesti Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
művészettörténet Hutvágnerné Róth Éva
a Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium
német nemzetiségi nyelv és irodalom Schindler László
a veszprémi Lovassy László Gimnázium
német nyelv I. kategória Somogyi Zsófia
a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
német nyelv II. kategória Márkus Csaba
a veszprémi Lovassy László Gimnázium
olasz nyelv I. kategória Völgyesiné Lukács Katalin
a Debreceni Ady Endre Gimnázium
olasz nyelv II. kategória Mezei Bálint
a Budapest VI. Kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium
orosz nyelv Rapcsák Zsuzsanna
a budapesti Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium
román nyelv és irodalom Cser Vera
a gyulai NICOLAE BĂLCESCU ROMÁN GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
spanyol nyelv I. kategória Torma Rita
a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
spanyol nyelv II. kategória Kiss Zsófia
a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium
szlovák nyelv és irodalom Zatykó Margit
a budapesti Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium"
történelem Nagy László
a Szekszárdi Garay János Gimnázium
vizuális kultúra Dubi Árpád
a győri Révai Miklós Gimnázium és Kollégium

 

Több éves kiemelkedően eredményes és áldozatos tehetségsegítő munkájuk elismeréseképpen a Bonis Bona – A Nemzet Tehetségeiért díjjal kitüntetettek:

Tantárgy Jutalmazott neve
fizika Vannay László
latin nyelv Paksyné Mosonyi Éva
latin nyelv Dr. Benő Kálmánné
angol nyelv Varga János
német nyelv Dóka Dezső
Nyomtatás

CÍMKÉK

oktv