Művészeti versenykiírások 2014/2015.

A 2014/2015-ös tanévben megrendezendő művészeti versenyek tudnivalói (részvételi feltételek, követelmények, lebonyolítás, időpontok).

FIGYELEM! Az alapfokú művészeti iskolák számára meghirdetett V. Országos Csembalóversenyre nevezők száma az érintett intézmények jelzése alapján nagyon alacsony, így – a 2014/2015. tanévi versenykiírás értelmében – a verseny elmarad.

Az alapfokú művészeti iskolák számára meghirdetett V. Országos Néptáncverseny (szóló és páros) versenykiírása az alábbiakkal egészül ki:
„A kötelező táncokat központi zenekar kíséri, melyről a rendezők gondoskodnak, a szabadon választott tánc kíséretéről mindenkinek magának kell gondoskodnia.
A verseny értékelése és díjai: A versenybizottság mindkét kategóriában korcsoportonként értékeli a versenyzőket. A versenybizottság korcsoportonként I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki. A legjobb táncosok elnyerhetik a "Pántlikás" és a "Kisbokrétás" címet."

Az alapfokú művészeti iskolák részére meghirdetett IV. Országos Néptáncverseny (szóló és páros) válogatóját az észak-magyarországi régióhoz tartozó intézmények számára a Bokréta Alapfokú Művészeti Iskola (3980 Sátoraljaújhely, Árpád u. 10.) rendezi.

A művészeti szakképzést folytató szakiskolák és szakközépiskolák részére meghirdetett XXIV. Országos Rajzverseny rendezője a Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola (3533 Miskolc Gagarin u. 54.).

A IV. Országos Népzenei Versenyre történt magas nevezési létszám (90 produkció) miatt a versenyzők a versenykiírás szerinti három versenyszám közül csak kettőt adnak elő a versenyen:
1. a szabadon választott összeállítást,
2. az egyik kötelező számot (amit a versenybizottság jelöl ki a két kötelező szám közül az előadás előtt közvetlenül, amikor a versenyző(k) a színpadon van(nak).

Versenyszabályzat

Az oktatási és kulturális miniszter közleménye „Az országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek versenyszabályzata" közzétételéről

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott tanulmányi versenyek

Országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek

A tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet meghatározza az adott tanév országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyeit.

Az alapfokú művészeti iskolák, valamint a művészeti szakképzést folytató szakiskolák és szakközépiskolák versenyeinek megrendezése a versenyszabályzat betartásával egységes szervezési és lebonyolítási követelmények alapján történik.

Az alapfokú művészeti iskolákba, valamint művészeti szakképzést folytató szakiskolába és szakközépiskolába járó művészeti tanszakra beiratkozott valamennyi tanuló joga, hogy a versenykiírásban meghatározott feltételek szerint versenyen vegyen részt.

Az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH) ellátja a művészeti versenyek versenyszabályzatában leírtak alapján a versenyek előkészítésével és szervezésével összefüggő feladatokat.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott művészeti versenyek részvételi feltételeit, követelményeit, a lebonyolítás rendjét és időpontjait az alábbi versenykiírások tartalmazzák.

Az országos szervezésű (alap- és középfokú) művészeti tanulmányi versenyek versenykiírásainak letöltése egyben.

Versenyek az alapfokú művészeti iskolák részére

Az alapfokú művészeti iskolák tanulói számára meghirdetett versenyen csak az alapfokú művészeti iskolákkal tanulói jogviszonyban álló növendékek vehetnek részt.

A versenyen nem vehet részt az a tanuló, aki ugyanazon a tanszakon művészeti szakképzést folytató szakiskola vagy szakközépiskola tanulója, illetve művészeti felsőoktatási intézmény hallgatója. Kizárható a versenyből az a versenyző, aki a nevezési feltételeknek nem tett eleget, nem valós adatokat közölt, nem megengedett segédeszközt használ. A versenykiírásban meghatározott időkeretet nem lehet túllépni.

A versenyző kötelező és szabadon választott műsorának eredeti kottáit a verseny helyszínén a nevező intézménynek be kell mutatnia.

Versenyek a művészeti szakképzést folytató szakiskolák és szakközépiskolák részére

A művészeti szakképzést folytató szakiskolák vagy szakközépiskolák tanulói számára meghirdetett versenyen csak az intézményekkel tanulói jogviszonyban álló növendékek vehetnek részt.

A meghirdetett versenyen nem vehet részt az a tanuló, aki ugyanazon a szakon művészeti felsőoktatási intézmény hallgatója. Kizárható a versenyből az a versenyző, aki a nevezési feltételeknek nem tett eleget, nem valós adatokat közölt, nem megengedett segédeszközt használ. A versenykiírásban meghatározott időkeretet nem lehet túllépni.

A versenyző kötelező és szabadon választott műveinek eredeti kottáit a verseny helyszínén regisztráláskor be kell mutatni.

Nyomtatás