Művészeti versenykiírások 2013/2014.

A 2013/2014-es tanévben megrendezendő művészeti versenyek tudnivalói (részvételi feltételek, követelmények, lebonyolítás, időpontok).

FIGYELEM! Az Országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyeknél egyes versenyek versenykiírásában változás történt a meghirdetetthez képest.
  • Az alapfokú művészeti iskolák számára meghirdetett VII. Országos Népzenei Verseny területi válogatóját a Pest és Nógrád megyei intézmények számára a Kalász Suli Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (2011 Budakalász, Szentendrei út 9/a.) rendezi.
  • A szakközépiskolák számára meghirdetett V. Országos Blockflöteverseny új időpontja: 2014. április 11-12.
  • Az alapfokú művészeti iskolák számára meghirdetett V. Országos Klasszikus Balettverseny új időpontja: 2014. május 24-25.
  • Az alapfokú művészeti iskolák számára meghirdetett XIV. Országos Ütőhangszeres Kamaraverseny versenykiírása az alábbiakra változott: „III. korcsoport: Verseny anyaga: Két szabadon választott mű, melynek tiszta műsorideje összesen maximum 10 perc. A művek különböző karakterűek legyenek, melyből egyik dallamhangszeres legyen."
  • A szakközépiskolák számára meghirdetett XVII. Országos Mintázásverseny új időpontja: 2014. április 3-4.
  • Az alapfokú művészeti iskolák számára meghirdetett IV. Országos Néptáncverseny (kamaracsoport) területi válogatói elmaradnak, az országos forduló új időpontja: 2014. május 10-11.
  • Az alapfokú művészeti iskolák számára meghirdetett VII. Országos Népzenei Verseny országos fordulójának új időpontja: 2014. április 3-5.

Versenyszabályzat

Az oktatási és kulturális miniszter közleménye „Az országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek versenyszabályzata" közzétételéről

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott tanulmányi versenyek

Országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek

A tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet meghatározza az adott tanév országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyeit.

Az alapfokú művészeti iskolák, valamint a művészeti szakképzést folytató szakiskolák és szakközépiskolák versenyeinek megrendezése a versenyszabályzat betartásával egységes szervezési és lebonyolítási követelmények alapján történik.

Az alapfokú művészeti iskolákba, valamint művészeti szakképzést folytató szakiskolába és szakközépiskolába járó művészeti tanszakra beiratkozott valamennyi tanuló joga, hogy a versenykiírásban meghatározott feltételek szerint versenyen vegyen részt.

Az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH) ellátja a művészeti versenyek versenyszabályzatában leírtak alapján a versenyek előkészítésével és szervezésével összefüggő feladatokat.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott művészeti versenyek részvételi feltételeit, követelményeit, a lebonyolítás rendjét és időpontjait az alábbi versenykiírások tartalmazzák.

Az országos szervezésű (alap- és középfokú) művészeti tanulmányi versenyek versenykiírásainak letöltése egyben.

Versenyek az alapfokú művészeti iskolák részére

Az alapfokú művészeti iskolák tanulói számára meghirdetett versenyen csak az alapfokú művészeti iskolákkal tanulói jogviszonyban álló növendékek vehetnek részt.

A versenyen nem vehet részt az a tanuló, aki ugyanazon a tanszakon művészeti szakképzést folytató szakiskola vagy szakközépiskola tanulója, illetve művészeti felsőoktatási intézmény hallgatója. Kizárható a versenyből az a versenyző, aki a nevezési feltételeknek nem tett eleget, nem valós adatokat közölt, nem megengedett segédeszközt használ. A versenykiírásban meghatározott időkeretet nem lehet túllépni.

A versenyző kötelező és szabadon választott műsorának eredeti kottáit a verseny helyszínén a nevező intézménynek be kell mutatnia.

Versenyek a művészeti szakképzést folytató szakiskolák és szakközépiskolák részére

A művészeti szakképzést folytató szakiskolák vagy szakközépiskolák tanulói számára meghirdetett versenyen csak az intézményekkel tanulói jogviszonyban álló növendékek vehetnek részt.

A meghirdetett versenyen nem vehet részt az a tanuló, aki ugyanazon a szakon művészeti felsőoktatási intézmény hallgatója. Kizárható a versenyből az a versenyző, aki a nevezési feltételeknek nem tett eleget, nem valós adatokat közölt, nem megengedett segédeszközt használ. A versenykiírásban meghatározott időkeretet nem lehet túllépni.

A versenyző kötelező és szabadon választott műveinek eredeti kottáit a verseny helyszínén regisztráláskor be kell mutatni.

Nyomtatás