Művészeti versenykiírások 2011/2012

A 2011/2012-es tanévben megrendezendő művészeti versenyek tudnivalói (részvételi feltételek, követelmények, lebonyolítás, időpontok) - a versenykiírások pdf-ben le is tölthetők.


A Nemzeti Erőforrás Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott tanulmányi versenyek

Országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek

A tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet meghatározza az adott tanév országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyeit. Az alapfokú művészetoktatási intézmények, valamint a művészeti szakképzést folytató szakiskolák és szakközépiskolák versenyeinek megrendezése a versenyszabályzat betartásával egységes szervezési és lebonyolítási követelmények alapján történik.

Az alapfokú művészetoktatási intézményekbe, valamint művészeti szakképzést folytató szakiskolába és szakközépiskolába járó művészeti tanszakra beiratkozott valamennyi tanuló joga, hogy a versenykiírásban meghatározott feltételek szerint versenyen vegyen részt. Az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH) ellátja a művészeti versenyek versenyszabályzatában leírtak alapján a versenyek előkészítésével és szervezésével összefüggő feladatokat.

Az Nemzeti Erőforrás Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott művészeti versenyek részvételi feltételeit, követelményeit, a lebonyolítás rendjét és időpontjait az alábbi versenykiírások tartalmazzák.

FIGYELEM!

Az Országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyeknél egyes versenyek versenykiírásában változás történt a meghirdetetthez képest.

A szakközépiskolák számára meghirdetett V. Országos Néptáncverseny (szólótánc) új időpontja: 2012. március 23-24.

A szakközépiskolák számára meghirdetett III. Országos Népzenei Verseny új időpontja: 2012. április 13-14-15.

Az alapfokú művészetoktatási intézmények számára meghirdetett V. Országos Festészetverseny korcsoportjainak száma bővült a versenykiírásban meghirdetetthez képest. Az új korcsoport: VI. korcsoport (A korcsoportba az 1994. május 31-e előtt született tanulók nevezhetők. Felső korhatár: a verseny napjáig be nem töltött 22. év. A VI. korcsoport versenyfeladatai és a feladatok megoldására adott idő megegyezik az V. korcsoportnál leírtakkal.

Versenyek az alapfokú művészetoktatási intézmények részére

Az alapfokú művészetoktatási intézmények tanulói számára meghirdetett versenyen csak az alapfokú művészetoktatási intézményekkel tanulói jogviszonyban álló növendékek vehetnek részt.

A versenyen nem vehet részt az a tanuló, aki ugyanazon a tanszakon művészeti szakképzést folytató szakiskola vagy szakközépiskola tanulója, illetve művészeti felsőoktatási intézmény hallgatója. Kizárható a versenyből az a versenyző, aki a nevezési feltételeknek nem tett eleget, nem valós adatokat közölt, nem megengedett segédeszközt használ.

A versenykiírásban meghatározott időkeretet nem lehet túllépni. A versenyző kötelező és szabadon választott műveinek eredeti kottáit a verseny idejében, a helyszínen a nevező intézménynek be kell mutatnia.

Versenyek művészeti szakképzést folytató szakiskolák és szakközépiskolák részére

A művészeti szakképzést folytató szakiskolák vagy szakközépiskolák tanulói számára meghirdetett versenyen csak az intézményekkel tanulói jogviszonyban álló növendékek vehetnek részt.

A meghirdetett versenyen nem vehet részt az a tanuló, aki ugyanazon a szakon művészeti felsőoktatási intézmény hallgatója. Kizárható a versenyből az a versenyző, aki a nevezési feltételeknek nem tett eleget, nem valós adatokat közölt, nem megengedett segédeszközt használ.

A versenykiírásban meghatározott időkeretet nem lehet túllépni. A versenyző kötelező és szabadon választott műveinek eredeti kottáit a verseny idejében, a helyszínen a nevező intézménynek be kell mutatnia.

Nyomtatás