A Versenyzők Klubja várja a tanulmányi versenyek győzteseit

A 2012-2013-as Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) országos díjátadó ünnepségén megalakult és további tagok csatlakozását várja a Versenyzők Klubja (VK), amely az ország legsikeresebb, legelhivatottabb versenyzőit tömöríti.

A Klub létrejöttének célja a versenyeken sikeresen szereplő, országos döntőbe jutott fiatalok felkutatása, pályakövetése, egymás közti kapcsolatrendszerének erősítése és a versenyzés népszerűsítése. A Versenyzők Klubja megalakulását és az első országos találkozó megszervezését az Európai Unió támogatásával működő Tehetséghidak Program koordinálja.

A Versenyzők Klubjába első alkalommal a 2013. évi országos OKTV díjátadó ünnepség keretében lehetett belépni, ahol Móricz Tamás, az angol OKTV győztese és a Szóval! európai uniós vitaverseny győztes csapatának tagja jelentette be a Klub létrejöttét. Klubtag lehet mindenki, aki elmúlt 16 éves, de még nem töltötte be a 25. életévét, és az elmúlt 5 év során országos tanulmányi vagy művészeti versenyeken döntőbe jutott vagy országos helyezést ért el.

A Klub létrejöttének célja, hogy elősegítse a sikeresen versenyzők egymás közötti kapcsolatrendszerének kialakulását, fejlődését, emellett népszerűsítse a versenyzést mint hasznos és jó időtöltési formát. Fontos célkitűzése továbbá, hogy ösztönözze a sikeresen versenyző fiatal tehetségek társadalmi felelősségvállalását, a közel-kortárs sikeres tehetségek bevonását a diákmentori mozgalomba. A Versenyzők Klubja mindezek mellett kísérletet tesz a tanulmányi versenyeken sikeres tehetségek felkutatására, életpályájuk alakulásának nyomon követésére is.

A Klub évente egyszer országos találkozót szervez, a találkozó tervezett időpontja minden évben szeptember vége - október eleje, az új versenyfelhívások megjelenéséhez kapcsolódóan.  A klub első országos találkozójára 2013. október 5-én szombaton kerül sor a Tehetséghidak Program keretében. Az országos találkozóra Versenyzők Klubja valamennyi regisztrált tagja meghívást kap. Emellett ősztől sor kerül a Versenyzők Klubja regionális és szakterületi találkozóinak megszervezésére is, ugyancsak a Tehetséghidak Program keretében.

A klub önkéntes alapon szerveződik, a klubba a http://tanulmanyiversenyek.hu/versenyzok-klubja honlapon lehet belépni az online jelentkezési lap kitöltésével. A belépéshez a személyes adatokon túl a versenyzéssel kapcsolatos információkat is meg kell adni.

Nyomtatás