A művészeti versenyek eredményei

Tisztelt Látogató!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679/EU Rendelete (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban az Oktatási Hivatal az OKTV versenyeken helyezést elérő, valamint díjazott tanulók személyes adatait (név, iskola, elért versenyeredmény) 2018. május 25. napját követően csak a tanuló, illetve 18 év alatti tanulók esetében a törvényes képviselő erre irányuló megfelelő hozzájárulása esetén hozhatja nyilvánosságra az általa működtetett honlapon. Tekintettel arra, hogy a 2018. május 25. napját megelőzően díjazottak esetében – a személyek pontos beazonosításához és utólagos megkereséséhez szükséges adatok híján – ezt a hozzájárulást a hivatal utólag nem tudja beszerezni, ezek a névsorok és eredmények a Hivatal honlapjáról a továbbiakban nem érhetőek el.

Megértésüket köszönjük.

Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről

Nyomtatás