Ma éjfélig adhatók be a kérelmek az iskolakezdés halasztására

Január 15-én éjfélig nyújthatók be a kérelmek tankötelezettség kezdő időpontjának halasztására vagy korábbi megkezdésére az Oktatási Hivatalhoz (OH).

Az érintett szülők, gyámok a kérelmeket Ügyfélkapun hitelesítve elektronikusan, vagy kinyomtatva postán is eljuttathatják a hivatalnak. Ajánlott az OH honlapján (https://ohtan.oh.gov.hu/) elérhető űrlap használata, amelyen valamennyi, a kérelmezéshez szükséges adat kitölthető.

A szülő bármilyen indok alapján vélelmezheti, hogy gyermeke számára az iskola megkezdése még nem indokolt. Kérelméhez bármilyen lényegesnek tartott dokumentumot mellékelhet, elkérheti például a gyermek fejlődését nyomon követő óvodai nyomtatványt is. A kérelemhez szükséges adatokról és csatolandó dokumentumokról bővebb tájékoztatás olvasható az OH honlapján: https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa

Nyomtatás