Ugrás a tartalomhoz

A tankötelezettség teljesítésének megkezdése 6 éves kor előtt

2023. december 19.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szintet korábban eléri, az Oktatási Hivatal engedélye alapján hatodik életévének betöltése előtt megkezdheti tankötelezettségének teljesítését az általános iskolában. Ennek érdekében a szülőnek kérelmet kell benyújtania az Oktatási Hivatalhoz.

A korábbi iskolakezdés a 2024/2025. tanévre nézve azon gyermekek esetében merülhet fel, akik 2018.09.01 és a 2019.08.31. között születtek, függetlenül attól, hogy jelenleg középső, vagy nagycsoportba járnak-e és hogy korábban hány évig részesültek óvodai nevelésben.

Figyelem! A Hivatal a döntését a szülővel határozat formájában közli, a határozat kötelező érvényű. Amennyiben a Hivatal helyt ad a szülő kérelmének, a gyermek egy tanévvel korábban válik tankötelessé, vagyis egy évvel korábban kezdi meg az általános iskolai tanulmányait. A szülő nem hagyhatja figyelmen kívül a Hivatal határozatát, azzal ellentétes módon a későbbiekben nem dönthet úgy, hogy mégsem íratja be az iskolába a gyermekét.

1. A kérelem benyújtása

a)       A benyújtás határideje

A kérelmeket a 2024/2025. tanév vonatkozásában 2024.  január 18. napjáig lehet benyújtani.

A kéreleműrlap a korábbi évek gyakorlatának megfelelően már 2023. december 28-tól a kérelembenyújtási határidő végéig, vagyis 2024. január 18-ig lesz elérhető a következő linken: https://ohtan.oh.gov.hu/.

A Kormány által elrendelt téli igazgatási szünet (2023. december 27. és 2024. január 01. közötti időszak) a kérelmek benyújtását nem érinti, viszont azok feldolgozására és az ügyintézés megkezdésére csak az igazgatási szünetet követő első munkanapon (2024. január 02.) kerül sor.

b)      A kérelmező

A tankötelezettség korábbi megkezdése iránti kérelmet a szülő/gyám nyújthatja be.

Amennyiben a szülői felügyeleti jogot a szülők közösen gyakorolják, a kérelmet benyújtó szülő nyilatkozik arról, hogy a kérelemben foglaltakkal a másik szülő egyetért.

Amennyiben a szülő/gyám helyett a törvényes képviselő megbízásából más személy nyújtja be a kérelmet, ahhoz csatolni kell a szülő/gyám által adott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

c)       A kérelem benyújtásának módja, kapcsolattartás

A kérelmet ügyfélkapus tárhelyszolgáltatás igénybevételével (ügyfélkapus azonosítást követően kitöltött és beküldött kérelem) vagy postai úton is be lehet nyújtani. Kiemelten javasoljuk az ügyfélkapus benyújtást, amely teljesen ingyenesen elérhető és a postai kapcsolattartáshoz képest jelentősen lerövidíti az ügyintézés időtartamát, egyúttal biztonságos és kényelmes ügyintézést tesz lehetővé.

A postai úton feladott kérelmet javasolt könyvelt postai küldeményként (ajánlott, tértivevényes levél) feladni annak érdekében, hogy a levél útját a feladó a Magyar Posta nyomkövető szolgáltatásán keresztük nyomon tudja követni.

Postai kapcsolattartás esetén az Oktatási Hivatal az eljárásban meghozott döntéseket kizárólag postai úton
küldi meg a kérelemben megadott postacímre.

Figyelem! A gyors és biztonságos ügyintézést az ingyenesen elérhető ügyfélkapu szolgáltatás teszi lehetővé, melynek igénybevételét kiemelten ajánljuk. Ha még nem rendelkezik ügyfélkapuval, az gyorsan és könnyen nyitható személyesen a kormányablakban, okmányirodákban, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kiemelt ügyfélszolgálatain, illetve Magyarország diplomáciai és konzuli képviseletein, továbbá elektronikusan a 2016. január 1-jét követően kiállított érvényes állandó személyazonosító igazolvány birtokában a https://ugyfelkapu.gov.hu/regisztracio/regEszemelyi felületen, továbbá videotechnológián keresztül történő azonosítási szolgáltatás igénybevételével a https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal oldalon az Ügyfélkapu menüpontban.

Figyelem! Az e-mailben benyújtott kérelmeket a Hivatal nem fogadhatja be, mivel az nem minősül hivatalos, írásbeli kapcsolattartásnak, továbbá nem rendelkezik olyan, az ügyfél beazonosítására is alkalmas biztonsági garanciákkal, mint az ügyfélkapu. Az e-mailben beküldött dokumentumok alapján a tankötelezettség korábbi megkezdésének engedélyezésére irányuló eljárás nem indul meg.

d)      A kérelem kitöltése és tartalma

Kérelem kitölthető

A kéreleműrlap a korábbi évek gyakorlatának megfelelően már 2023. december 28-tól a kérelembenyújtási határidő végéig, vagyis 2024. január 18-ig lesz elérhető a következő linken: https://ohtan.oh.gov.hu/.

A kérelmek pontos kitöltése és a gyors ügyintézés érdekében kérjük, hogy használja az elektronikus űrlapot abban az esetben is, ha postai úton kívánja eljuttatni kérelmét a Hivatalhoz. Kérjük, hogy lehetőség szerint válassza az ügyfélkapus benyújtást és az elektronikus ügyintézést, így jelentősen lerövidíti az ügyintézéshez szükséges időt. Ilyen módon a Hivatal és az ügyfél között ingyenesen igénybe vehető gyors és biztonságos csatornán keresztül történik a kapcsolattartás.

Arra is van lehetősége a kérelmezőnek, hogy kérelmét szabadon megfogalmazva terjessze elő (Postacím: Oktatási Hivatal, Budapest, 1982).

Ebben az esetben a kérelemnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

e)      A kérelem mellékletei

A kérelemhez nem kötelező mellékleteket csatolni.

A kérelemhez minden olyan dokumentum csatolható, amely a kérelemben foglaltakat igazolja: pedagógiai szakszolgálat szakértői véleménye, óvodai fejlődési napló, pedagógiai szakvélemény, stb.

Az Oktatási Hivatal az eljárása során azt vizsgálja, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota eléri-e az iskolába lépéshez szükséges szintet. Ha a szülő nem mellékel kérelméhez igazoló dokumentumot, vagy azokból nem lehet minden kétséget kizáróan megállapítani a gyermek fejlettségi szintjét, az Oktatási Hivatal pedagógiai szakértői bizottság kirendeléséről gondoskodik. A gyermek vizsgálatával kapcsolatos teendőkről, tudnivalókról a szakértői bizottság tájékoztatja a szülőt.

Amennyiben a kérelmet a gyám nyújtja be, a gyám kirendeléséről szóló döntést csatolni kell a kérelemhez.

f)        Nyilatkozatok

Kérelmében a kérelmező nyilatkozik arról, hogy

A nyilatkozatokat az elektronikus űrlap tartalmazza.

2. Az eljárás ügyintézési határideje

a)       Amennyiben a kérelem és a kérelemhez csatolt dokumentumok alapján a tényállás tisztázott, a Hivatal a kérelem beérkezését követően 8 napos határidővel (postai kapcsolattartás esetén postai úton, ügyfélkapus kapcsolattartás esetén a kérelmező ügyfélkapus tárhelyére elektronikus úton) megküldi a döntést.

b)      Amennyiben egyéb dokumentumok, adatok beszerzésére van szükség a döntés meghozatalához, a Hivatal a kérelem beérkezését követően 50 napon belül (postai kapcsolattartás esetén postai úton, ügyfélkapus kapcsolattartás esetén a kérelmező ügyfélkapus tárhelyére elektronikus úton) megküldi a döntést.

3. Jogorvoslat

A Hivatal döntése ellen a döntés kézhezvételét követően 15 napon belül közigazgatási per indítható. A felperes lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint közigazgatási ügyekben illetékes Törvényszékhez kell címezni és az Oktatási Hivatalhoz kell benyújtani.  A közigazgatási per illetéke 30.000 Ft. Tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni.

4. Az eljárásra vonatkozó jogszabályok

5. Adatkezelési tájékoztató

Kérjük, hogy a kérelmek benyújtása előtt tekintse át az Adatkezelési tájékoztatót.

6. Elérhetőségek

Oktatási Hivatal, Köznevelési Engedélyezési Osztály

e-mail: ovoda@oh.gov.hu

telefon: (36-1) 374-2310; (36-1) 374-2268; (36-1) 374-2137; (36-1) 374-2125; (36-1) 374-2354

7. Letölthető tájékoztató

Rövid tájékoztatónkat itt tudja letölteni PDF formátumban.

vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra